Điện trở xả, bộ hãm, cuộn kháng

Điện trở xả, bộ hãm, cuộn kháng

  • Điện trở xả

   Điện trở xả

   09-05-2018 18:12
   Điện trở xả là gì? Điện trở xả (điện trở hãm, điện trở thắng, braking resistor) là loại điện trở được dùng để xả năng lượng...

IT - Ebook

1
Bạn cần hỗ trợ?