Màn hình HMI Delta TP series

Màn hình HMI Delta TP series

Mã sản phẩm: HMI TP

  Màn hình HMI Delta TP series Tên sản phẩm Mã sản phẩm Mô tả thông số kỹ thuật sản phẩm Màn hình Text Panel HMI Delta TP02G-AS1 TP02G-AS1 Màn hình Text Panel HMI Delta TP02G-AS1 - Hiển...

Share this:

 

Màn hình HMI Delta TP series

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Mô tả thông số kỹ thuật sản phẩm

Màn hình Text Panel HMI Delta TP02G-AS1

TP02G-AS1

Màn hình Text Panel HMI Delta TP02G-AS1

- Hiển thị 2 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 2.8" inch

- Độ phân giải 160 x 32 pixels

- Bộ nhớ 256KB Flash Memory

- Hỗ trợ 16 phím đa chức năng / Supports 16 multiple function keys

- Giao tiếp truyền thông RS-232 & RS485 ports

- Chức năng cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 147x97x40.5

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 135x85

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AS2

TP04G-AS2

Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AS2

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 3" inch

- Độ phân giải 128 x 64 pixels

- Bộ nhớ 256KB Flash Memory

- Hỗ trợ 12 phím đa chức năng / Supports 12 multiple function keys

- Giao tiếp truyền thông RS-232, RS-485/RS422 ports

- Chức năng cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 147x97x40.5

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 135x85

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AL2

TP04G-AL2

Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AL2

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Bộ nhớ 256KB Flash Memory

- Hỗ trợ 10 phím đa chức năng do người dùng quy định / Supports 10 multiple function keys

- Giao tiếp truyền thông RS-232, RS-485/RS422 ports

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 163.6x108.6x37

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 150x95

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AL-C

TP04G-AL-C

Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AL-C

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Bộ nhớ 256KB Flash Memory

- Hỗ trợ 10 phím đa chức năng do người dùng quy định / Supports 10 multiple function keys

- Giao tiếp truyền thông RS-232, RS-485/RS422 ports

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 163.6x108.6x37

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 150x95

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-BL-C

TP04G-BL-C

Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-BL-C

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Bộ nhớ 256KB Flash Memory

- Hỗ trợ 17 phím đa chức năng do người dùng quy định (bao gồm cả phím số 0-9)

- Giao tiếp truyền thông RS-232, RS-485/RS422 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 175.8x108.6x37

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 162.2x95

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-08TP1R

TP04P-08TP1R

Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-08TP1R

(HMI Text Panel with Built-in PLC)

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Ngõ vào số: 4 Digital Input

- Ngõ ra: 4 Output Relay

- Bộ nhớ chương trình: 8k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Hỗ trợ phím số 0-9 do người dùng quy định chức năng

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 175.8x108.6x59.2

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 163x96

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-16TP1R

TP04P-16TP1R

Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1R

(HMI Text Panel with Built-in PLC)

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Ngõ vào số: 8 Digital Input

- Ngõ ra: 8 Output Relay

- Bộ nhớ chương trình: 8k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Hỗ trợ phím số 0-9 do người dùng quy định chức năng

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 175.8x108.6x59.2

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 163x96

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-32TP1R

TP04P-32TP1R

Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-32TP1R

(HMI Text Panel with Built-in PLC)

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Ngõ vào số: 16 Digital Input

- Ngõ ra: 16 Output Relay

- Bộ nhớ chương trình: 8k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Hỗ trợ phím số 0-9 do người dùng quy định chức năng

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 175.8x108.6x59.2

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 163x96

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-22XA1R

TP04P-22XA1R

Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1R

(HMI Text Panel with Built-in PLC)

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Ngõ vào: 8 Digital Input + 4 Analog Input

- Ngõ ra: 8 Output Relay + 2 Analog Output

- Bộ nhớ chương trình: 8k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Hỗ trợ phím số 0-9 do người dùng quy định chức năng

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 175.8x108.6x59.2

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 163x96

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-21EX1R

TP04P-21EX1R

Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1R

(HMI Text Panel with Built-in PLC)

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Ngõ vào: 8 Digital Input + 2 Analog Input + 2 ngõ vào nhiệt độ PT

- Ngõ ra: 8 Output Relay + 1 Analog Output

- Bộ nhớ chương trình: 8k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Hỗ trợ phím số 0-9 do người dùng quy định chức năng

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 175.8x108.6x59.2

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 163x96

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-16TP1T

TP04P-16TP1T

Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1T

(HMI Text Panel with Built-in PLC)

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Ngõ vào số: 8 Digital Input

- Ngõ ra: 8 Output Transistor NPN

- Bộ nhớ chương trình: 8k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Hỗ trợ phím số 0-9 do người dùng quy định chức năng

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 175.8x108.6x59.2

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 163x96

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-32TP1T

TP04P-32TP1T

Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-32TP1T

(HMI Text Panel with Built-in PLC)

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Ngõ vào số: 16 Digital Input

- Ngõ ra: 16 Output Transistor NPN

- Bộ nhớ chương trình: 8k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Hỗ trợ phím số 0-9 do người dùng quy định chức năng

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 175.8x108.6x59.2

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 163x96

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI-PLC TP04P-22XA1T

TP04P-22XA1T

Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1T

(HMI Text Panel with Built-in PLC)

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Ngõ vào: 8 Digital Input + 4 Analog Input

- Ngõ ra: 8 Output Transistor NPN + 2 Analog Output

- Bộ nhớ chương trình: 8k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Hỗ trợ phím số 0-9 do người dùng quy định chức năng

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 175.8x108.6x59.2

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 163x96

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-21EX1T

TP04P-21EX1T

Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1T

(HMI Text Panel with Built-in PLC)

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Ngõ vào: 8 Digital Input + 2 Analog Input + 2 ngõ vào nhiệt độ PT

- Ngõ ra: 8 Output Transistor NPN + 1 Analog Output

- Bộ nhớ chương trình: 8k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Hỗ trợ phím số 0-9 do người dùng quy định chức năng

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 175.8x108.6x59.2

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 163x96

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-20EXL1T

TP04P-20EXL1T

Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-20EXL1T

(HMI Text Panel with Built-in PLC)

- Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch

- Độ phân giải: 192 x 64 pixels

- Ngõ vào: 9 Digital Input + 4 Analog Input + 2 AX (mA, V, RTD) + 1 Load Cell Input LC

- Ngõ ra: 16 Output Transistor NPN + 6 Analog Output

- Bộ nhớ chương trình: 8k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Hỗ trợ phím số 0-9 do người dùng quy định chức năng

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 175.8x108.6x59.2

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 163x96

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-16TP1R

TP70P-16TP1R

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-16TP1R

(HMI Touch Panel with Built-in PLC)

- Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu
- Độ phân giải: 800 x 480 Pixels

- Bộ nhớ Flash Memory 64MB

- Ngõ vào số: 8 Digital Input

- Ngõ ra: 8 Output Relay

- Bộ nhớ chương trình: 4k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 205.6x142.6x56.5

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 189.6x126.6

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-32TP1R

TP70P-32TP1R

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1R

(HMI Touch Panel with Built-in PLC)

- Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu
- Độ phân giải: 800 x 480 Pixels

- Bộ nhớ Flash Memory 64MB

- Ngõ vào số: 16 Digital Input

- Ngõ ra: 16 Output Relay

- Bộ nhớ chương trình: 4k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 205.6x142.6x56.5

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 189.6x126.6

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-22XA1R

TP70P-22XA1R

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1R

(HMI Touch Panel with Built-in PLC)

- Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu
- Độ phân giải: 800 x 480 Pixels

- Bộ nhớ Flash Memory 64MB

- Ngõ vào số: 8 Digital Input + 4 Analog Input

- Ngõ ra: 8 Output Relay + 2 Analog Output

- Bộ nhớ chương trình: 4k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 205.6x142.6x56.5

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 189.6x126.6

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-21EX1R

TP70P-21EX1R

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1R

(HMI Touch Panel with Built-in PLC)

- Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu
- Độ phân giải: 800 x 480 Pixels

- Bộ nhớ Flash Memory 64MB

- Ngõ vào số: 8 Digital Input + 2 Analog Input + 2 ngõ vào nhiệt độ PT

- Ngõ ra: 8 Output Relay + 1 Analog Output

- Bộ nhớ chương trình: 4k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 205.6x142.6x56.5

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 189.6x126.6

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-16TP1T

TP70P-16TP1T

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-16TP1T

(HMI Touch Panel with Built-in PLC)

- Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu
- Độ phân giải: 800 x 480 Pixels

- Bộ nhớ Flash Memory 64MB

- Ngõ vào số: 8 Digital Input

- Ngõ ra: 8 Output Transistor NPN

- Bộ nhớ chương trình: 4k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 205.6x142.6x56.5

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 189.6x126.6

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-32TP1T

TP70P-32TP1T

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1T

(HMI Touch Panel with Built-in PLC)

- Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu
- Độ phân giải: 800 x 480 Pixels

- Bộ nhớ Flash Memory 64MB

- Ngõ vào số: 16 Digital Input

- Ngõ ra: 16 Output Transistor NPN

- Bộ nhớ chương trình: 4k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 205.6x142.6x56.5

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 189.6x126.6

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-22XA1T

TP70P-22XA1T

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1T

(HMI Touch Panel with Built-in PLC)

- Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu
- Độ phân giải: 800 x 480 Pixels

- Bộ nhớ Flash Memory 64MB

- Ngõ vào số: 8 Digital Input + 4 Analog Input

- Ngõ ra: 8 Output Transistor NPN + 2 Analog Output

- Bộ nhớ chương trình: 4k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 205.6x142.6x56.5

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 189.6x126.6

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-21EX1T

TP70P-21EX1T

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1T

(HMI Touch Panel with Built-in PLC)

- Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu
- Độ phân giải: 800 x 480 Pixels

- Bộ nhớ Flash Memory 64MB

- Ngõ vào số: 8 Digital Input + 2 Analog Input + 2 ngõ vào nhiệt độ PT

- Ngõ ra: 8 Output Transistor + 1 Analog Output

- Bộ nhớ chương trình: 4k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 205.6x142.6x56.5

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 189.6x126.6

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-211LC1T

TP70P-211LC1T

Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-211LC1T

(HMI Touch Panel with Built-in PLC)

- Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu
- Độ phân giải: 800 x 480 Pixels

- Bộ nhớ Flash Memory 64MB

- Ngõ vào số: 17 Digital Input + 2 AX(mA, V, RTD)+ 1 Load Cell Input LC

- Ngõ ra: 24 Output Transistor + 4 Analog Output

- Bộ nhớ chương trình: 4k steps

- Thanh ghi dữ liệu: 5k words

- Hỗ trợ 2 ngõ vào xung tốc độ cao 10 kHz

- Cổng lập trình USB, cổng giao tiếp truyền thông RS-485 x 2 ports

- Hỗ trợ Modbus ASCII/RTU modes

- Cài đặt mật khẩu bảo mật an toàn / Password protection function

- Tích hợp đồng hồ thời gian thực RTC

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 205.6x142.6x56.5

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 191x121

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

Màn hình Text Panel HMI Delta TP08G-BT2

TP08G-BT2

Màn hình Text Panel HMI Delta TP08G-BT2

- Hiển thị 8 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn

- Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 3.8" inch

- Độ phân giải: 240 x 128 pixels

- Bộ nhớ 1.024KB Flash Memory

- Hỗ trợ 24 phím đa chức năng do người dùng quy định (bao gồm phím số 0-9) / Supports 24 multiple function keys

- Giao tiếp truyền thông RS-232, RS-485/RS422 ports

- Supports recipes and macro functions

- Kích thước màn hình WxHxD (mm): 210x122x45

- Kích thước lỗ cắt lắp đặt WxH (mm): 196.2x108.2

- Phần mềm lập trình: TPEditor software

 

 

Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Màn hình HMI Delta TP series

Hotline tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Ứng dụng của màn hình Hmi Delta DOP-B05S111: được sử dụng cho các thiết bị điều khiển từ xa

IT - Ebook

1
Bạn cần hỗ trợ?