Động cơ AC Servo Delta ASDA-A2

Động cơ AC Servo Delta ASDA-A2

Mã sản phẩm:

Động cơ AC Servo Delta ASDA-A2 - Motor Servo Delta ASDA-A2 có độ phân giải Encoder lên tới 20-bit cho những ứng dụng cần độ chính xác cao. - Servo Delta ASDA-A2...

Share this:

Động cơ AC Servo Delta ASDA-A2

- Motor Servo Delta ASDA-A2 có độ phân giải Encoder lên tới 20-bit cho những ứng dụng cần độ chính xác cao.

- Servo Delta ASDA-A2 điều khiển mạng truyền thông tốc độ cao – CANopen (1M bps)

- Tích hợp 64 thanh ghi vị trí.

- Tích hợp thang đo tuyến tính và tín hiệu Encoder cho chế độ vòng lặp kín.

- Tích hợp điều khiển vị trí (Cơ cấu CAM điện ứng dụng cho máy ngành thực phẩm, máy đóng gói).

- Điều khiển vòng kín (có khả năng đọc tín hiệu hồi tiếp ngay tức khắc).

- Tích hợp chức năng đồng bộ trục (Ứng dụng cho máy cắt CNC & máy điện tử).

- Hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus (RS-232/ RS-485/ RS-422).

- Động cơ Servo Delta ASD-A2 hỗ trợ chức năng lưu thời gian thực và so sánh.

Động cơ AC Servo Delta ASDA-A2

Bộ điều khiển và động cơ AC Servo Delta ASDA-A2 (servo motor delta, drive servo delta)

 

 

DRIVE

CÔNG SUẤT

MOTOR

COSSE

ĐIỆN ÁP

ASD-A2-0121-

100W

ECMA-C10402RS

8mm

220V

ASD-A2-0221-

200W

ECMA-C10602GS

14mm

ASD-A2-0421-

400W

ECMA-C10604GS

14mmECMA-C10804E7

14mm

ASD-A2-0721-

750W

ECMA-C10807RS

19mm

ASD-A2-1021-

1000W

ECMA-C11010RS

22mmECMA-E21310GS


ASD-A2-1521-

1500W

ECMA-E21315GS

22mm

ASD-A2-2023-

2000W

ECMA-C11020RS

22mmECMA-E21320RS

22mmECMA-E21820RS

35mm

ASD-A2-3023-

3000W

ECMA-E11830GS

35mmECMA-F11830FS

35mmECMA-C11330E4

35mm

ASD-A2-4523-

4500W

ECMA-F11845RS

35mm

ASD-A2-5523-

5500W

ECMA-F11855S3

42mm

ASD-A2-7523-

7500W

ECMA-F11875P3

42mm


ASD-A2-0743-

750W

ECMA-J10807RS

19mm

380V

ASD-A2-1043-

1000W

ECMA-K11310RS

22mmECMA-J11010RS

22mm

ASD-A2-1543-

1500W

ECMA-K11315RS

22mmECMA-J11315RS

22mm

ASD-A2-2043-

2000W

ECMA-K11820ES

22mm

ASD-A2-3043-

3000W

ECMA-L11830PS

35mm

ASD-A2-4543-

4500W

ECMA-L11845PS

35mmECMA-F11845SS

35mm

ASD-A2-5543-

5500W

ECMA-L11855P3

42mmECMA-F11855S3

42mm

ASD-A2-7543-

7500W

ECMA-L11875P3

42mm


BẢNG MÃ DRIVE SERVO DELTA ASDA-A2

ASD-A2-0121-B

ASD-A2-0121-M

ASD-A2-0121-U

ASD-A2-0121-L

ASD-A2-0121-F

ASD-A2-0221-B

ASD-A2-0221-M

ASD-A2-0221-U

ASD-A2-0221-L

ASD-A2-0221-F

ASD-A2-0421-B

ASD-A2-0421-M

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0721-B

ASD-A2-0721-M

ASD-A2-0721-U

ASD-A2-0721-L

ASD-A2-0721-F

ASD-A2-1021-B

ASD-A2-1021-M

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1521-B

ASD-A2-1521-M

ASD-A2-1521-U

ASD-A2-1521-L

ASD-A2-1521-F

ASD-A2-2023-B

ASD-A2-2023-M

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-3023-B

ASD-A2-3023-M

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-4523-B

ASD-A2-4523-M

ASD-A2-4523-U

ASD-A2-4523-L

ASD-A2-4523-F

ASD-A2-5523-B

ASD-A2-5523-M

ASD-A2-5523-U

ASD-A2-5523-L

ASD-A2-5523-F

ASD-A2-7523-B

ASD-A2-7523-M

ASD-A2-7523-U

ASD-A2-7523-L

ASD-A2-7523-F


ASD-A2-0743-B

ASD-A2-0743-M

ASD-A2-0743-U

ASD-A2-0743-L

ASD-A2-0743-F

ASD-A2-1043-B

ASD-A2-1043-M

ASD-A2-1043-U

ASD-A2-1043-L

ASD-A2-1043-F

ASD-A2-1543-B

ASD-A2-1543-M

ASD-A2-1543-U

ASD-A2-1543-L

ASD-A2-1543-F

ASD-A2-2043-B

ASD-A2-2043-M

ASD-A2-2043-U

ASD-A2-2043-L

ASD-A2-2043-F

ASD-A2-3043-B

ASD-A2-3043-M

ASD-A2-3043-U

ASD-A2-3043-L

ASD-A2-3043-F

ASD-A2-4543-B

ASD-A2-4543-M

ASD-A2-4543-U

ASD-A2-4543-L

ASD-A2-4543-F

ASD-A2-5543-B

ASD-A2-5543-M

ASD-A2-5543-U

ASD-A2-5543-L

ASD-A2-5543-F

ASD-A2-7543-B

ASD-A2-7543-M

ASD-A2-7543-U

ASD-A2-7543-L

ASD-A2-7543-F

 

 

Ứng dụng của bộ điều khiển và động cơ AC Servo Delta ASDA-A2

được sử dụng nhiều cho máy phay CNC và các ứng dụng đòi hỏi gia công bề mặt cần độ bóng cao, máy đóng gói IC.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?