Biến tần Teco FM50

Biến tần Teco FM50

Mã sản phẩm: FM50

Biến tần Teco FM50 Micro AC Drive FM50 Features - 115V, 50/60Hz, 1-Phase from 1/4 - 1HP - 230V, 50/60Hz, 1-Phase from 1/4 - 3HP - 230V, 50/60Hz, 3-Phase from 1/2 - 3HP - 460V, 50/60Hz,...

Share this:

Biến tần Teco FM50


Micro AC Drive

FM50 Features

- 115V, 50/60Hz, 1-Phase from 1/4 - 1HP

- 230V, 50/60Hz, 1-Phase from 1/4 - 3HP

- 230V, 50/60Hz, 3-Phase from 1/2 - 3HP

- 460V, 50/60Hz, 3-Phase from 1 - 3HP

- Low Cost

- Space Saving Design

- NEMA 4X Option for Harsh Environments

- UL, cUL, and CE Approved

Ứng dụng biến tần Teco FM50

IT - Ebook

1
Bạn cần hỗ trợ?