AC servo Delta ASDA-B series

AC servo Delta ASDA-B series

Mã sản phẩm:

 AC servo Delta ASDA-B series - Dải công suất từ 0.1kW đến 2kW, điện áp 220V, 1 pha / 3 pha - Điều khiển vị trí chính xác – Position control - Điều...

Share this:

 AC servo Delta ASDA-B series

- Dải công suất từ 0.1kW đến 2kW, điện áp 220V, 1 pha / 3 pha

- Điều khiển vị trí chính xác – Position control

- Điều khiển tốc độ chính xác - Speed control

- Điều khiển lực chính xác – Torque control

 

Ứng dụng của bộ điều khiển và động cơ AC Servo Delta ASDA-B

- Các ứng dụng điều khiển chính xác của động cơ AC servo: cánh tay robot, máy in công nghiệp, máy đóng gói, chiết rót, đóng chai, máy in vải, dệt may, máy cắt, máy tạo hình kim loại, máy tiện, điêu khắc, máy CNC, …

Hướng dẫn chọn mã bộ điều khiển AC servo Delta ASD-B series

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

 

Hướng dẫn chọn mã động cơ AC servo Delta ECMA dùng cho bộ điều khiển servo ASD-B series

(Động cơ servo ; AC servo motor)

1. Bảng thông số kỹ thuật và hướng dẫn chọn model bộ servo Delta ASD-B series

Delta ASD-B Servo Drive

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Delta ACMA-C Servo Motor

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Supply voltage

Power

Model Number

Rated

Current

Model Number

Shaft diameter

Frame Size

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-B0121-A

0.9A

ECMA-C30401AS

ECMA-C30401BS

ECMA-C30401CS

ECMA-C30401DS

ECMA-C30401ES

ECMA-C30401FS

ECMA-C30401GS

ECMA-C30401HS

ECMA-C30401PS

ECMA-C30401QS

ECMA-C30401RS

ECMA-C30401SS

S=8mm

40mm

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-B0221-A

1.55A

ECMA-C30602AS

ECMA-C30602BS

ECMA-C30602CS

ECMA-C30602DS

ECMA-C30602ES

ECMA-C30602FS

ECMA-C30602GS

ECMA-C30602HS

ECMA-C30602PS

ECMA-C30602QS

ECMA-C30602RS

ECMA-C30602SS

S=14mm

60mm

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B0421-A

2.6A

ECMA-C30604AS

ECMA-C30604BS

ECMA-C30604CS

ECMA-C30604DS

ECMA-C30604ES

ECMA-C30604FS

ECMA-C30604GS

ECMA-C30604HS

ECMA-C30604PS

ECMA-C30604QS

ECMA-C30604RS

ECMA-C30604SS

S=14mm

60mm

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B0421-A

2.6A

ECMA-C30804A7

ECMA-C30804B7

ECMA-C30804C7

ECMA-C30804D7

ECMA-C30804E7

ECMA-C30804F7

ECMA-C30804G7

ECMA-C30804H7

ECMA-C30804P7

ECMA-C30804Q7

ECMA-C30804R7

ECMA-C30804S7

S=14mm

80mm

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B0421-A

2.6A

ECMA-E31305AS

ECMA-E31305BS

ECMA-E31305CS

ECMA-E31305DS

ECMA-E31305ES

ECMA-E31305FS

ECMA-E31305GS

ECMA-E31305HS

ECMA-E31305PS

ECMA-E31305QS

ECMA-E31305RS

ECMA-E31305SS

S=22mm

130mm

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-B0421-A

2.6A

ECMA-G31303S

ECMA-G31303AS

ECMA-G31303BS

ECMA-G31303CS

ECMA-G31303DS

ECMA-G31303ES

ECMA-G31303FS

ECMA-G31303GS

ECMA-G31303HS

ECMA-G31303PS

ECMA-G31303QS

ECMA-G31303RS

ECMA-G31303SS

S=22mm

130mm

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

750kW

ASD-B0721-A

5.1A

ECMA-C30807AS

ECMA-C30807BS

ECMA-C30807CS

ECMA-C30807DS

ECMA-C30807ES

ECMA-C30807FS

ECMA-C30807GS

ECMA-C30807HS

ECMA-C30807PS

ECMA-C30807QS

ECMA-C30807RS

ECMA-C30807SS

S=19mm

80mm

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

750kW

ASD-B0721-A

5.1A

ECMA-G31306AS

ECMA-G31306BS

ECMA-G31306CS

ECMA-G31306DS

ECMA-G31306ES

ECMA-G31306FS

ECMA-G31306GS

ECMA-G31306HS

ECMA-G31306PS

ECMA-G31306QS

ECMA-G31306RS

ECMA-G31306SS

S=22mm

130mm

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-B1021-A

7.3A

ECMA-C31010AS

ECMA-C31010BS

ECMA-C31010CS

ECMA-C31010DS

ECMA-C31010ES

ECMA-C31010FS

ECMA-C31010GS

ECMA-C31010HS

ECMA-C31010PS

ECMA-C31010QS

ECMA-C31010RS

ECMA-C31010SS

S=22mm

100mm

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-B1021-A

7.3A

ECMA-E31310AS

ECMA-E31310BS

ECMA-E31310CS

ECMA-E31310DS

ECMA-E31310ES

ECMA-E31310FS

ECMA-E31310GS

ECMA-E31310HS

ECMA-E31310PS

ECMA-E31310QS

ECMA-E31310RS

ECMA-E31310SS

S=22mm

130mm

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-B1021-A

7.3A

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309AS

S=22mm

130mm

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

1.5kW

ASD-B1521-A

8.3A

ECMA-E31315AS

ECMA-E31315BS

ECMA-E31315CS

ECMA-E31315DS

ECMA-E31315ES

ECMA-E31315FS

ECMA-E31315GS

ECMA-E31315HS

ECMA-E31315PS

ECMA-E31315QS

ECMA-E31315RS

ECMA-E31315SS

S=22mm

130mm

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-B2023-A

12.05A

ECMA-C31020AS

ECMA-C31020BS

ECMA-C31020CS

ECMA-C31020DS

ECMA-C31020ES

ECMA-C31020FS

ECMA-C31020GS

ECMA-C31020HS

ECMA-C31020PS

ECMA-C31020QS

ECMA-C31020RS

ECMA-C31020SS

S=22mm

100mm

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-B2023-A

12.05A

ECMA-E31320AS

ECMA-E31320BS

ECMA-E31320CS

ECMA-E31320DS

ECMA-E31320ES

ECMA-E31320FS

ECMA-E31320GS

ECMA-E31320HS

ECMA-E31320PS

ECMA-E31320QS

ECMA-E31320RS

ECMA-E31320SS

S=22mm

130mm

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-B2023-A

12.05A

ECMA-E31820AS

ECMA-E31820BS

ECMA-E31820CS

ECMA-E31820DS

ECMA-E31820ES

ECMA-E31820FS

ECMA-E31820GS

ECMA-E31820HS

ECMA-E31820PS

ECMA-E31820QS

ECMA-E31820RS

ECMA-E31820SS

S=35mm

180mm

 

2. Phụ kiện AC servo Delta ASDA-B series

100W Servo Drive and 100W Low Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-A0121-AB

Low inertia

Servo Motor

ECMA-C30401S

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASDBCAPW0203

Motor Power Cable

ASDBCAPW0205

-

-

Encoder Cable

ASDBCAEN0003

Encoder Cable

ASDBCAEN0005

-

-

Connector

Power Connector ASDBCAPW0000

Encoder Connector ASDCAEN0000

 

 

200W Servo Drive and 200W Low Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-B0221-A

Low inertia

Servo Motor

ECMA-C30602S

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASDBCAPW0203

Motor Power Cable

ASDBCAPW0205

Motor Power Cable

ASDBCAPW0303

Motor Power Cable

ASDBCAPW0305

Encoder Cable

ASDBCAEN0003

Encoder Cable

ASDBCAEN0005

Encoder Cable

ASDBCAEN0003

Encoder Cable

ASDBCAEN0005

Connector

Power Connector ASDBCAPW0000

Power Connector ASDBCAPW0100

Encoder Connector ASDBCAEN0000

 

 

400W Servo Drive and 400W Low Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-B0421-A

Low inertia

Servo Motor

ECMA-C30604S

ECMA-C308047

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASDBCAPW0203

Motor Power Cable

ASDBCAPW0205

Motor Power Cable

ASDBCAPW0303

Motor Power Cable

ASDBCAPW0305

Encoder Cable

ASDBCAEN0003

Encoder Cable

ASDBCAEN0005

Encoder Cable

ASDBCAEN0003

Encoder Cable

ASDBCAEN0005

Connector

Power Connector ASDBCAPW0000

Power Connector ASDBCAPW0100

Encoder Connector ASDBCAEN0000

 

 

400W Servo Drive and 500W Medium Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-B0421-A

Mediuminertia

Servo Motor

ECMA-E31305S

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASD-CAPW1203

Motor Power Cable

ASD-CAPW1205

Motor Power Cable

ASD-CAPW1303

Motor Power Cable

ASD-CAPW1305

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Connector

Power Connector ASD-CAPW1000

Encoder Connector ASDBCAEN1000

 

 

400W Servo Drive and 300W High Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-B0421-A

Highinertia

Servo Motor

 

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASD-CAPW1203

Motor Power Cable

ASD-CAPW1205

Motor Power Cable

ASD-CAPW1303

Motor Power Cable

ASD-CAPW1305

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Connector

Power Connector ASD-CAPW1000

Encoder Connector ASDBCAEN1000

 

 

750W Servo Drive and 750W Low Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-B0721-A

Low inertia

Servo Motor

ECMA-C30807S

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASDBCAPW0203

Motor Power Cable

ASDBCAPW0205

Motor Power Cable

ASDBCAPW0303

Motor Power Cable

ASDBCAPW0305

Encoder Cable

ASDBCAEN0003

Encoder Cable

ASDBCAEN0005

Encoder Cable

ASDBCAEN0003

Encoder Cable

ASDBCAEN0005

Connector

Power Connector ASDBCAPW0000

Power Connector ASDBCAPW0100

Encoder Connector ASDBCAEN0000

 

 

750W Servo Drive and 600W High Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-B0721-A

High inertia

Servo Motor

ECMA-G31306S

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASD-CAPW1203

Motor Power Cable

ASD-CAPW1205

Motor Power Cable

ASD-CAPW1303

Motor Power Cable

ASD-CAPW1305

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Connector

Power Connector ASD-CAPW1000

Encoder Connector ASDBCAEN1000

 

 

1kW Servo Drive and 1kW Low Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-B1021-A

Low inertia

Servo Motor

ECMA-C31010S

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASD-CAPW1203

Motor Power Cable

ASD-CAPW1205

Motor Power Cable

ASD-CAPW1303

Motor Power Cable

ASD-CAPW1305

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Connector

Power Connector ASDBCAPW1000

Encoder Connector ASDBCAEN1000

 

 

1kW Servo Drive and 1kW Medium Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-B1021-A

Medium inertia

Servo Motor

ECMA-E31310S

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASD-CAPW1203

Motor Power Cable

ASD-CAPW1205

Motor Power Cable

ASD-CAPW1303

Motor Power Cable

ASD-CAPW1305

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Connector

Power Connector ASD-CAPW1000

Encoder Connector ASDBCAEN1000

 

 

1kW Servo Drive and 900W High Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-B1021-A

High inertia

Servo Motor

ECMA-G31309S

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASD-CAPW1203

Motor Power Cable

ASD-CAPW1205

Motor Power Cable

ASD-CAPW1303

Motor Power Cable

ASD-CAPW1305

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Connector

Power Connector ASD-CAPW1000

Encoder Connector ASDBCAEN1000

 

 

1.5kW Servo Drive and 1.5kW Medium Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-B1521-A

Medium inertia

Servo Motor

ECMA-E31315S

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASD-CAPW1203

Motor Power Cable

ASD-CAPW1205

Motor Power Cable

ASD-CAPW1303

Motor Power Cable

ASD-CAPW1305

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Connector

Power Connector ASD-CAPW1000

Encoder Connector ASDBCAEN1000

 

 

2kW Servo Drive and 2kW Low Inertia Servo Motor

Servo Drive

ASD-B2023-A

Low inertia

Servo Motor

ECMA-C31020S

Cable

Without Brake

With Brake

3m

5m

3m

5m

Motor Power Cable

ASD-CAPW1203

Motor Power Cable

ASD-CAPW1205

Motor Power Cable

ASD-CAPW1303

Motor Power Cable

ASD-CAPW1305

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Encoder Cable

ASDBCAEN1003

Encoder Cable

ASDBCAEN1005

Connector

Power Connector ASD-CAPW1000

Encoder Connector ASDBCAEN1000

 

 

Other Accessories (Applicable for ASDA-B series all models)

Model Name

Description

ASDBCNDS0025

25 Pin I/O signal connector (CN1)

ASDBCADK0001

Communication cable, for Keypad, connecting a ASDA-B servo drive to a Keypad

DVPACAB2A30

Communication cable, for PC, connecting a ASDA-B servo drive to a PC

ASDBCACK0001

Communication cable, for Keypad, connecting a PC to a Keypad

ASD-PU-01A

Keypad

ASD-PU-01B

Keypad

 

Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm AC servo Delta ASDA-B series

Hotline tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Ứng dụng của bộ điều khiển và động cơ AC Servo Delta ASDA-B

- Các ứng dụng điều khiển chính xác của động cơ AC servo: cánh tay robot, máy in công nghiệp, máy đóng gói, chiết rót, đóng chai, máy in vải, dệt may, máy cắt, máy tạo hình kim loại, máy tiện, điêu khắc, máy CNC, …

Tải về tài liệu kỹ thuật bộ điều khiển servo - động cơ servo Delta ASDA-B tại đây:
- Catalog giới thiệu AC Servo Delta ASDA-B 
- Hướng dẫn lắp đặt, đấu nối, cài đặt thông số AC Servo Delta ASDA-B 
- Bảng mã báo lỗi AC Servo Delta ASDA-B - Hướng dẫn kiểm tra và xử lý 
 
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0985779119

IT - Ebook

1
Bạn cần hỗ trợ?