AC servo Delta ASDA-AB series

AC servo Delta ASDA-AB series

Mã sản phẩm:

Động cơ servo và bộ điều khiển servo Delta ASDA-AB series - Dải công suất từ 0.1kW (100W) đến 3kW (3000W), điện áp 220V, 1 pha / 3 pha - Chế độ...

Share this:

Động cơ servo và bộ điều khiển servo Delta ASDA-AB series

- Dải công suất từ 0.1kW (100W) đến 3kW (3000W), điện áp 220V, 1 pha / 3 pha

- Chế độ điều khiển vị trí - Position control mode

- Chế độ điều khiển tốc độ - Speed control mode

- Chế độ điều khiển lực – Torque limitation control mode

Hướng dẫn chọn mã bộ điều khiển AC servo Delta ASD-AB series

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Hướng dẫn chọn mã động cơ AC servo Delta ECMA dùng cho bộ điều khiển servo ASD-AB series

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Hướng dẫn chọn mã động cơ AC servo Delta ASMT dùng cho bộ điều khiển servo ASD-AB series

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Bảng thông số kỹ thuật và hướng dẫn chọn model bộ servo Delta ASD-AB series

Delta ASD-AB Servo Drive

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Delta ACMA Servo Motor

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Delta ASMT Servo Motor

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Supply voltage

Nguồn điện

Power

Công suất

(W)

Model Number

Model bộ điều khiển servo

Model Number

Model động cơ servo

Model Number

Model động cơ servo

1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A0111-AB

ASD-A0121-AB

ECMA-C30401AS

ECMA-C30401BS

ECMA-C30401CS

ECMA-C30401DS

ECMA-C30401ES

ECMA-C30401FS

ECMA-C30401GS

ECMA-C30401HS

ECMA-C30401PS

ECMA-C30401QS

ECMA-C30401RS

ECMA-C30401SS

ASMT01L250AK

ASMT01L250AM

ASMT01L250AO

ASMT01L250BK

ASMT01L250BM

ASMT01L250BO

1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A0211-AB

ASD-A0221-AB

ECMA-C30602AS

ECMA-C30602BS

ECMA-C30602CS

ECMA-C30602DS

ECMA-C30602ES

ECMA-C30602FS

ECMA-C30602GS

ECMA-C30602HS

ECMA-C30602PS

ECMA-C30602QS

ECMA-C30602RS

ECMA-C30602SS

ASMT02L250AK

ASMT02L250AM

ASMT02L250AO

ASMT02L250BK

ASMT02L250BM

ASMT02L250BO

1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A0411-AB

ASD-A0421-AB

ECMA-C30604AS

ECMA-C30604BS

ECMA-C30604CS

ECMA-C30604DS

ECMA-C30604ES

ECMA-C30604FS

ECMA-C30604GS

ECMA-C30604HS

ECMA-C30604PS

ECMA-C30604QS

ECMA-C30604RS

ECMA-C30604SS

ASMT04L250AK

ASMT04L250AM

ASMT04L250AO

ASMT04L250BK

ASMT04L250BM

ASMT04L250BO

1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A0411-AB

ASD-A0421-AB

ECMA-C30804A7

ECMA-C30804B7

ECMA-C30804C7

ECMA-C30804D7

ECMA-C30804E7

ECMA-C30804F7

ECMA-C30804G7

ECMA-C30804H7

ECMA-C30804P7

ECMA-C30804Q7

ECMA-C30804R7

ECMA-C30804S7


1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A0411-AB

ASD-A0421-AB

ECMA-E31305AS

ECMA-E31305BS

ECMA-E31305CS

ECMA-E31305DS

ECMA-E31305ES

ECMA-E31305FS

ECMA-E31305GS

ECMA-E31305HS

ECMA-E31305PS

ECMA-E31305QS

ECMA-E31305RS

ECMA-E31305SS


1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A0411-AB

ASD-A0421-AB

ECMA-G31303AS

ECMA-G31303BS

ECMA-G31303CS

ECMA-G31303DS

ECMA-G31303ES

ECMA-G31303FS

ECMA-G31303GS

ECMA-G31303HS

ECMA-G31303PS

ECMA-G31303QS

ECMA-G31303RS

ECMA-G31303SS


1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A0721-AB

ECMA-C30807AS

ECMA-C30807BS

ECMA-C30807CS

ECMA-C30807DS

ECMA-C30807ES

ECMA-C30807FS

ECMA-C30807GS

ECMA-C30807HS

ECMA-C30807PS

ECMA-C30807QS

ECMA-C30807RS

ECMA-C30807SS

ASMT07L250AK

ASMT07L250AM

ASMT07L250AO

ASMT07L250BK

ASMT07L250BM

ASMT07L250BO

1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A0721-AB

ECMA-G31306AS

ECMA-G31306BS

ECMA-G31306CS

ECMA-G31306DS

ECMA-G31306ES

ECMA-G31306FS

ECMA-G31306GS

ECMA-G31306HS

ECMA-G31306PS

ECMA-G31306QS

ECMA-G31306RS

ECMA-G31306SS


1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1000W

ASD-A1021-AB

ECMA-C31010AS

ECMA-C31010BS

ECMA-C31010CS

ECMA-C31010DS

ECMA-C31010ES

ECMA-C31010FS

ECMA-C31010GS

ECMA-C31010HS

ECMA-C31010PS

ECMA-C31010QS

ECMA-C31010RS

ECMA-C31010SS

ASMT10L250AK

ASMT10L250AM

ASMT10L250AO

ASMT10L250BK

ASMT10L250BM

ASMT10L250BO

1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1000W

ASD-A1021-AB

ECMA-E31310AS

ECMA-E31310BS

ECMA-E31310CS

ECMA-E31310DS

ECMA-E31310ES

ECMA-E31310FS

ECMA-E31310GS

ECMA-E31310HS

ECMA-E31310PS

ECMA-E31310QS

ECMA-E31310RS

ECMA-E31310SS

ASMT10M250AK

ASMT10M250AM

ASMT10M250AO

ASMT10M250BK

ASMT10M250BM

ASMT10M250BO

1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1000W

ASD-A1021-AB

ECMA-G31309AS

ECMA-G31309BS

ECMA-G31309CS

ECMA-G31309DS

ECMA-G31309ES

ECMA-G31309FS

ECMA-G31309GS

ECMA-G31309HS

ECMA-G31309PS

ECMA-G31309QS

ECMA-G31309RS

ECMA-G31309SS


1-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1500W

ASD-A1521-AB

ECMA-E31315AS

ECMA-E31315BS

ECMA-E31315CS

ECMA-E31315DS

ECMA-E31315ES

ECMA-E31315FS

ECMA-E31315GS

ECMA-E31315HS

ECMA-E31315PS

ECMA-E31315QS

ECMA-E31315RS

ECMA-E31315SS

ASMT15M250AK

ASMT15M250AM

ASMT15M250AO

ASMT15M250BK

ASMT15M250BM

ASMT15M250BO

3-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2000W

ASD-A2023-AB

ECMA-C31020AS

ECMA-C31020BS

ECMA-C31020CS

ECMA-C31020DS

ECMA-C31020ES

ECMA-C31020FS

ECMA-C31020GS

ECMA-C31020HS

ECMA-C31020PS

ECMA-C31020QS

ECMA-C31020RS

ECMA-C31020SS

ASMT20L250AK

ASMT20L250AM

ASMT20L250AO

ASMT20L250BK

ASMT20L250BM

ASMT20L250BO

3-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2000W

ASD-A2023-AB

ECMA-E31320AS

ECMA-E31320BS

ECMA-E31320CS

ECMA-E31320DS

ECMA-E31320ES

ECMA-E31320FS

ECMA-E31320GS

ECMA-E31320HS

ECMA-E31320PS

ECMA-E31320QS

ECMA-E31320RS

ECMA-E31320SS

ASMT20M250AK

ASMT20M250AM

ASMT20M250AO

ASMT20M250BK

ASMT20M250BM

ASMT20M250BO

3-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2000W

ASD-A2023-AB

ECMA-E31820AS

ECMA-E31820BS

ECMA-E31820CS

ECMA-E31820DS

ECMA-E31820ES

ECMA-E31820FS

ECMA-E31820GS

ECMA-E31820HS

ECMA-E31820PS

ECMA-E31820QS

ECMA-E31820RS

ECMA-E31820SS


3-phase AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3000W

ASD-A3023-AB

ECMA-E31830AS

ECMA-E31830BS

ECMA-E31830CS

ECMA-E31830DS

ECMA-E31830ES

ECMA-E31830FS

ECMA-E31830GS

ECMA-E31830HS

ECMA-E31830PS

ECMA-E31830QS

ECMA-E31830RS

ECMA-E31830SS


 

Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm AC Servo Delta ASD-AB series

Hotline tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Ứng dụng của bộ điều khiển và động cơ AC Servo Delta ASDA-AB

- Các ứng dụng điều khiển chính xác của động cơ AC servo: cánh tay robot, máy in công nghiệp, máy đóng gói, chiết rót, đóng chai, máy in vải, dệt may, máy cắt, máy tạo hình kim loại, máy tiện, điêu khắc, máy CNC, …

Tải về tài liệu kỹ thuật bộ điều khiển servo - động cơ servo Delta ASD-AB tại đây:
- Catalog giới thiệu AC Servo Delta ASD-AB 
- Hướng dẫn lắp đặt, đấu nối, cài đặt thông số AC Servo Delta ASD-AB 
- Bảng mã báo lỗi AC Servo Delta ASD-AB - Hướng dẫn kiểm tra và xử lý 
 
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0985779119

IT - Ebook

1
Bạn cần hỗ trợ?