AC Servo Delta ASDA-B2 series

AC Servo Delta ASDA-B2 series

Mã sản phẩm:

 Động cơ AC Servo và bộ điều khiển servo Delta ASDA-B2 - Dải công suất từ 0.1kW đến 3.5kW, điện áp 220V, 1 pha / 3 pha - Chế độ điều khiển...

Share this:

 Động cơ AC Servo và bộ điều khiển servo Delta ASDA-B2

- Dải công suất từ 0.1kW đến 3.5kW, điện áp 220V, 1 pha / 3 pha

- Chế độ điều khiển vị trí - Position control mode

- Chế độ điều khiển tốc độ - Speed control mode

- Chế độ điều khiển lực - Torque control mode

- Hỗ trợ xung đầu vào lên tới 4Mpps, hai tín hiệu ngõ ra analog

- Hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus (RS232/RS485) 

- Tích hợp sẵn điện trở thắng với các Model có công suất bằng hoặc dưới 750W

- Encoder độ phân giải cao tới 17 bits.

động cơ AC Servo Delta ASDA-B2

Động cơ AC Servo Delta ASDA-B2 (servo motor Delta, drive servo Delta)

Hướng dẫn chọn mã bộ điều khiển AC servo Delta ASD-B2 series

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

cách đọc hiểu thông số servo Delta

Hướng dẫn chọn mã động cơ AC servo Delta ECMA dùng cho bộ điều khiển servo ASD-B2 series

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Bảng model, thông số kỹ thuật và hướng dẫn chọn bộ servo Delta ASD-B2 series

Low Inertia

ECMA-C 3000 rpm

Delta Servo Drive ASD-B2

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Delta Servo Motor ECMA-C

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Supply voltage

Power

(W)

Model Number

Rated

Current (A)

Max. Inst

Current (A)

Model Number

Rated Current (A)

Max. Inst

Current (A)

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

100

ASD-B2-0121-B

0.90

2.70

ECMA-C10401CS

ECMA-C10401DS

ECMA-C10401ES

ECMA-C10401FS

ECMA-C10401PS

ECMA-C10401QS

ECMA-C10401RS

ECMA-C10401SS

ECMA-C20401CS

ECMA-C20401DS

ECMA-C20401ES

ECMA-C20401FS

ECMA-C20401PS

ECMA-C20401QS

ECMA-C20401RS

ECMA-C20401SS

0.90

2.70

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

200

ASD-B2-0221-B

1.55

4.65

ECMA-C10602CS

ECMA-C10602DS

ECMA-C10602ES

ECMA-C10602FS

ECMA-C10602PS

ECMA-C10602QS

ECMA-C10602RS

ECMA-C10602SS

ECMA-C20602CS

ECMA-C20602DS

ECMA-C20602ES

ECMA-C20602FS

ECMA-C20602PS

ECMA-C20602QS

ECMA-C20602RS

ECMA-C20602SS

1.55

4.65

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

400

ASD-B2-0421-B

2.60

7.80

ECMA-C10604CS

ECMA-C10604DS

ECMA-C10604ES

ECMA-C10604FS

ECMA-C10604PS

ECMA-C10604QS

ECMA-C10604RS

ECMA-C10604SS

ECMA-C20604CS

ECMA-C20604DS

ECMA-C20604ES

ECMA-C20604FS

ECMA-C20604PS

ECMA-C20604QS

ECMA-C20604RS

ECMA-C20604SS

2.60

7.80

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

400

ASD-B2-0421-B

2.60

7.80

ECMA-C10804CS

ECMA-C10804DS

ECMA-C10804ES

ECMA-C10804FS

ECMA-C10804PS

ECMA-C10804QS

ECMA-C10804RS

ECMA-C10804SS

ECMA-C20804CS

ECMA-C20804DS

ECMA-C20804ES

ECMA-C20804FS

ECMA-C20804PS

ECMA-C20804QS

ECMA-C20804RS

ECMA-C20804SS

2.60

7.80

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

750

ASD-B2-0721-B

5.10

15.30

ECMA-C10807CS

ECMA-C10807DS

ECMA-C10807ES

ECMA-C10807FS

ECMA-C10807PS

ECMA-C10807QS

ECMA-C10807RS

ECMA-C10807SS

ECMA-C20807CS

ECMA-C20807DS

ECMA-C20807ES

ECMA-C20807FS

ECMA-C20807PS

ECMA-C20807QS

ECMA-C20807RS

ECMA-C20807SS

5.10

15.30

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

750

ASD-B2-0721-B

5.10

15.30

ECMA-C10907CS

ECMA-C10907DS

ECMA-C10907ES

ECMA-C10907FS

ECMA-C10907PS

ECMA-C10907QS

ECMA-C10907RS

ECMA-C10907SS

ECMA-C20907CS

ECMA-C20907DS

ECMA-C20907ES

ECMA-C20907FS

ECMA-C20907PS

ECMA-C20907QS

ECMA-C20907RS

ECMA-C20907SS

3.66

11.00

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

1000

ASD-B2-1021-B

7.30

21.90

ECMA-C10910CS

ECMA-C10910DS

ECMA-C10910ES

ECMA-C10910FS

ECMA-C10910PS

ECMA-C10910QS

ECMA-C10910RS

ECMA-C10910SS

ECMA-C20910CS

ECMA-C20910DS

ECMA-C20910ES

ECMA-C20910FS

ECMA-C20910PS

ECMA-C20910QS

ECMA-C20910RS

ECMA-C20910SS

4.25

12.37

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

1000

ASD-B2-1021-B

7.30

21.90

ECMA-C11010CS

ECMA-C11010DS

ECMA-C11010ES

ECMA-C11010FS

ECMA-C11010PS

ECMA-C11010QS

ECMA-C11010RS

ECMA-C11010SS

ECMA-C21010CS

ECMA-C21010DS

ECMA-C21010ES

ECMA-C21010FS

ECMA-C21010PS

ECMA-C21010QS

ECMA-C21010RS

ECMA-C21010SS

7.30

21.90

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

2000

ASD-B2-2023-B

13.40

40.20

ECMA-C11020CS

ECMA-C11020DS

ECMA-C11020ES

ECMA-C11020FS

ECMA-C11020PS

ECMA-C11020QS

ECMA-C11020RS

ECMA-C11020SS

ECMA-C21020CS

ECMA-C21020DS

ECMA-C21020ES

ECMA-C21020FS

ECMA-C21020PS

ECMA-C21020QS

ECMA-C21020RS

ECMA-C21020SS

12.05

36.15

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

3000

ASD-B2-3023-B

19.40

58.20

ECMA-C11330C4

ECMA-C11330D4

ECMA-C11330E4

ECMA-C11330F4

ECMA-C11330P4

ECMA-C11330Q4

ECMA-C11330R4

ECMA-C11330S4

ECMA-C21330C4

ECMA-C21330D4

ECMA-C21330E4

ECMA-C21330F4

ECMA-C21330P4

ECMA-C21330Q4

ECMA-C21330R4

ECMA-C21330S4

17.2

47.5

Medium Inertia

ECMA-E 2000 rpm

Delta Servo Drive ASD-B2 series

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Delta Servo Motor ECMA-C series

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Supply volatge

Power

(W)

Model Number

Rated

Current (A)

Max. Inst

Current (A)

Model Number

Rated Current (A)

Max. Inst

Current (A)

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

500

ASD-B2-0421-B

2.60

7.80

ECMA-E11305CS

ECMA-E11305DS

ECMA-E11305ES

ECMA-E11305FS

ECMA-E11305PS

ECMA-E11305QS

ECMA-E11305RS

ECMA-E11305SS

ECMA-E21305CS

ECMA-E21305DS

ECMA-E21305ES

ECMA-E21305FS

ECMA-E21305PS

ECMA-E21305QS

ECMA-E21305RS

ECMA-E21305SS

2.90

8.70

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

1000

ASD-B2-1021-B

7.30

21.90

ECMA-E11310CS

ECMA-E11310DS

ECMA-E11310ES

ECMA-E11310FS

ECMA-E11310PS

ECMA-E11310QS

ECMA-E11310RS

ECMA-E11310SS

ECMA-E21310CS

ECMA-E21310DS

ECMA-E21310ES

ECMA-E21310FS

ECMA-E21310PS

ECMA-E21310QS

ECMA-E21310RS

ECMA-E21310SS

5.60

16.80

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

1500

ASD-B2-1521-B

8.30

24.90

ECMA-E11315CS

ECMA-E11315DS

ECMA-E11315ES

ECMA-E11315FS

ECMA-E11315PS

ECMA-E11315QS

ECMA-E11315RS

ECMA-E11315SS

ECMA-E21315CS

ECMA-E21315DS

ECMA-E21315ES

ECMA-E21315FS

ECMA-E21315PS

ECMA-E21315QS

ECMA-E21315RS

ECMA-E21315SS

8.30

24.90

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

2000

ASD-B2-2023-B

13.40

40.20

ECMA-E11320CS

ECMA-E11320DS

ECMA-E11320ES

ECMA-E11320FS

ECMA-E11320PS

ECMA-E11320QS

ECMA-E11320RS

ECMA-E11320SS

ECMA-E21320CS

ECMA-E21320DS

ECMA-E21320ES

ECMA-E21320FS

ECMA-E21320PS

ECMA-E21320QS

ECMA-E21320RS

ECMA-E21320SS

11.01

33.03

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

2000

ASD-B2-2023-B

13.40

40.20

ECMA-E11820CS

ECMA-E11820DS

ECMA-E11820ES

ECMA-E11820FS

ECMA-E11820PS

ECMA-E11820QS

ECMA-E11820RS

ECMA-E11820SS

ECMA-E21820CS

ECMA-E21820DS

ECMA-E21820ES

ECMA-E21820FS

ECMA-E21820PS

ECMA-E21820QS

ECMA-E21820RS

ECMA-E21820SS

11.22

33.66

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

3000

ASD-B2-3023-B

19.40

58.20

ECMA-E11830CS

ECMA-E11830DS

ECMA-E11830ES

ECMA-E11830FS

ECMA-E11830PS

ECMA-E11830QS

ECMA-E11830RS

ECMA-E11830SS

ECMA-E21830CS

ECMA-E21830DS

ECMA-E21830ES

ECMA-E21830FS

ECMA-E21830PS

ECMA-E21830QS

ECMA-E21830RS

ECMA-E21830SS

16.10

48.30

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

3500

ASD-B2-3023-B

19.40

58.20

ECMA-E11835CS

ECMA-E11835DS

ECMA-E11835ES

ECMA-E11835FS

ECMA-E11835PS

ECMA-E11835QS

ECMA-E11835RS

ECMA-E11835SS

ECMA-E21835CS

ECMA-E21835DS

ECMA-E21835ES

ECMA-E21835FS

ECMA-E21835PS

ECMA-E21835QS

ECMA-E21835RS

ECMA-E21835SS

19.20

57.60

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 rpm

Delta Servo Drive ASD-B2 series

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Delta Servo Motor ECMA series

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Supply volatge

Power

(W)

Model Number

Rated

Current (A)

Max. Inst

Current (A)

Model Number

Rated Current (A)

Max. Inst

Current (A)

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

850

ASD-B2-1021-B

7.30

21.90

ECMA-F11308CS

ECMA-F11308DS

ECMA-F11308ES

ECMA-F11308FS

ECMA-F11308PS

ECMA-F11308QS

ECMA-F11308RS

ECMA-F11308SS

ECMA-F21308CS

ECMA-F21308DS

ECMA-F21308ES

ECMA-F21308FS

ECMA-F21308PS

ECMA-F21308QS

ECMA-F21308RS

ECMA-F21308SS

7.10

19.40

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

1300

ASD-B2-2023-B

13.40

40.20

ECMA-F11313CS

ECMA-F11313DS

ECMA-F11313ES

ECMA-F11313FS

ECMA-F11313PS

ECMA-F11313QS

ECMA-F11313RS

ECMA-F11313SS

ECMA-F21313CS

ECMA-F21313DS

ECMA-F21313ES

ECMA-F21313FS

ECMA-F21313PS

ECMA-F21313QS

ECMA-F21313RS

ECMA-F21313SS

12.60

38.60

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

1800

ASD-B2-2023-B

13.40

40.20

ECMA-F11318CS

ECMA-F11318DS

ECMA-F11318ES

ECMA-F11318FS

ECMA-F11318PS

ECMA-F11318QS

ECMA-F11318RS

ECMA-F11318SS

ECMA-F21318CS

ECMA-F21318DS

ECMA-F21318ES

ECMA-F21318FS

ECMA-F21318PS

ECMA-F21318QS

ECMA-F21318RS

ECMA-F21318SS

13.00

36.00

3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

3000

ASD-B2-3023-B

19.40

58.20

ECMA-F11830CS

ECMA-F11830DS

ECMA-F11830ES

ECMA-F11830FS

ECMA-F11830PS

ECMA-F11830QS

ECMA-F11830RS

ECMA-F11830SS

ECMA-F21830CS

ECMA-F21830DS

ECMA-F21830ES

ECMA-F21830FS

ECMA-F21830PS

ECMA-F21830QS

ECMA-F21830RS

ECMA-F21830SS

19.40

58.20

High Inertia

ECMA-C/G 3000 r/min

Delta Servo Drive ASD-B2

Delta Servo Motor ECMA

Supply volatge

Power

(W)

Model Number

Rated

Current (A)

Max. Inst

Current (A)

Model Number

Rated Current (A)

Max. Inst

Current (A)

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

400

ASD-B2-0421-B

2.60

7.80

ECMA-C10604CH

ECMA-C10604DH

ECMA-C10604EH

ECMA-C10604FH

ECMA-C10604PH

ECMA-C10604QH

ECMA-C10604RH

ECMA-C10604SH

ECMA-C20604CH

ECMA-C20604DH

ECMA-C20604EH

ECMA-C20604FH

ECMA-C20604PH

ECMA-C20604QH

ECMA-C20604RH

ECMA-C20604SH

2.60

7.80

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

750

ASD-B2-0721-B

5.10

15.30

ECMA-C10807CH

ECMA-C10807DH

ECMA-C10807EH

ECMA-C10807FH

ECMA-C10807PH

ECMA-C10807QH

ECMA-C10807RH

ECMA-C10807SH

ECMA-C20807CH

ECMA-C20807DH

ECMA-C20807EH

ECMA-C20807FH

ECMA-C20807PH

ECMA-C20807QH

ECMA-C20807RH

ECMA-C20807SH

5.10

15.30

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

300

ASD-B2-0421-B

2.60

7.80

ECMA-G11303CS

ECMA-G11303DS

ECMA-G11303ES

ECMA-G11303FS

ECMA-G11303PS

ECMA-G11303QS

ECMA-G11303RS

ECMA-G11303SS

ECMA-G21303CS

ECMA-G21303DS

ECMA-G21303ES

ECMA-G21303FS

ECMA-G21303PS

ECMA-G21303QS

ECMA-G21303RS

ECMA-G21303SS

2.50

7.50

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

600

ASD-B2-0721-B

5.10

15.30

ECMA-G11306CS

ECMA-G11306DS

ECMA-G11306ES

ECMA-G11306FS

ECMA-G11306PS

ECMA-G11306QS

ECMA-G11306RS

ECMA-G11306SS

ECMA-G21306CS

ECMA-G21306DS

ECMA-G21306ES

ECMA-G21306FS

ECMA-G21306PS

ECMA-G21306QS

ECMA-G21306RS

ECMA-G21306SS

4.80

14.40

1-phase AC 170~255Vor 3-phase AC 200~255V

50/60Hz (+/-5%)

900

ASD-B2-1021-B

7.30

21.90

ECMA-G11309CS

ECMA-G11309DS

ECMA-G11309ES

ECMA-G11309FS

ECMA-G11309PS

ECMA-G11309QS

ECMA-G11309RS

ECMA-G11309SS

ECMA-G21309CS

ECMA-G21309DS

ECMA-G21309ES

ECMA-G21309FS

ECMA-G21309PS

ECMA-G21309QS

ECMA-G21309RS

ECMA-G21309SS

7.50

22.50

 

Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm AC Servo Delta ASD-B2 series

Hotline tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Ứng dụng của động cơ AC Servo Delta ASDA-B2

- Các ứng dụng điều khiển chính xác của động cơ AC servo: cánh tay robot, máy in công nghiệp, máy đóng gói, chiết rót, đóng chai, máy in vải, dệt may, máy cắt, máy tạo hình kim loại, máy tiện, điêu khắc, máy CNC, …

- Servo Delta ASDA-B2 được ứng dụng trong các bài toán yêu cầu độ chính xác cao về điều khiển vị trí, điều khiển Momen, điều khiển tốc độ và được dùng rất rộng rãi trong các ngành công nghiệp như sử dụng cho máy cắt CNC, máy đột dập (cấy phôi), dệt sợi, giấy, bao bì, thực phẩm, in ấn, chiết rót....

- Ngoài ra, Servo Delta ASDA-B2 còn được sử dụng trong nhiều ứng dụng cho thiết bị đóng nắp chai, máy tiện, thiết bị in ấn và máy dệt. Động cơ có thể kết hợp với hộp số giảm tốc Sesame để tăng momen đáp ứng các ứng dụng yêu cầu tốc dộ thấp.

Tải về tài liệu kỹ thuật bộ điều khiển servo - động cơ servo Delta ASD-B2 tại đây:
- Catalog giới thiệu AC Servo Delta ASD-B2 
- Hướng dẫn lắp đặt, đấu nối, cài đặt thông số AC Servo Delta ASD-B2 
- Bảng mã báo lỗi AC Servo Delta ASD-B2 - Hướng dẫn kiểm tra và xử lý 
 
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0985779119

IT - Ebook

1
Bạn cần hỗ trợ?