AC Servo Delta ASD-A2 series

AC Servo Delta ASD-A2 series

Mã sản phẩm:

Động cơ AC Servo Delta ASDA-A2 - Dải công suất từ 0.1kW (100W) đến 15kW (15000W), điện áp 220V, 1 pha / 3 pha - Chế độ điều khiển vị trí -...

Share this:

Động cơ AC Servo Delta ASDA-A2

- Dải công suất từ 0.1kW (100W) đến 15kW (15000W), điện áp 220V, 1 pha / 3 pha

- Chế độ điều khiển vị trí - Position control mode

- Chế độ điều khiển tốc độ - Speed control mode

- Chế độ điều khiển lực – Torque limitation control mode

- Tích hợp 64 thanh ghi vị trí.

- Tích hợp thang đo tuyến tính và tín hiệu Encoder cho chế độ vòng lặp kín.

- Điều khiển vòng kín (có khả năng đọc tín hiệu hồi tiếp ngay tức khắc).

- Động cơ Servo Delta ASD-A2 hỗ trợ chức năng lưu thời gian thực và so sánh.

- Giao tiếp truyền thông tốc độ cao EtherCAT, CANopen (1Mbps), Modbus (RS-232/ RS-485/ RS-422)

Động cơ AC Servo Delta ASDA-A2

Bộ điều khiển và động cơ AC Servo Delta ASDA-A2 (servo motor delta, drive servo delta)

Hướng dẫn chọn mã bộ điều khiển AC servo Delta ASD-A2 series

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)


Hướng dẫn chọn mã động cơ AC servo Delta ACMA dùng cho bộ điều khiển servo ASD-A2 series

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Bảng model, thông số kỹ thuật và hướng dẫn chọn bộ servo Delta ASD-A2 series

Delta ASD-A2 Servo Drive

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Delta ACMA Servo Motor

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Supply voltage

Nguồn điện

Power

Công suất

(W)

Model Number

Model bộ điều khiển servo

Model Number

Model động cơ servo

Inertia / RPM

Quán tính

1-phase or 3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

50W

ASD-A2-0121-L

ASD-A2-0121-U

ASD-A2-0121-E

ASD-A2-0121-F

ASD-A2-0121-M

ECMA-C1040FAS

ECMA-C1040FCS

ECMA-C1040FDS

ECMA-C1040FES

ECMA-C1040FFS

ECMA-C1040FPS

ECMA-C1040FQS

ECMA-C1040FRS

ECMA-C1040FSS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A2-0121-L

ASD-A2-0121-U

ASD-A2-0121-E

ASD-A2-0121-F

ASD-A2-0121-M

ECMA-C10401AS

ECMA-C10401BS

ECMA-C10401CS

ECMA-C10401DS

ECMA-C10401ES

ECMA-C10401FS

ECMA-C10401GS

ECMA-C10401HS

ECMA-C10401PS

ECMA-C10401QS

ECMA-C10401RS

ECMA-C10401SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A2-0121-L

ASD-A2-0121-U

ASD-A2-0121-E

ASD-A2-0121-F

ASD-A2-0121-M

ECMA-C20401AS

ECMA-C20401BS

ECMA-C20401CS

ECMA-C20401DS

ECMA-C20401ES

ECMA-C20401FS

ECMA-C20401GS

ECMA-C20401HS

ECMA-C20401PS

ECMA-C20401QS

ECMA-C20401RS

ECMA-C20401SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A2-0121-L

ASD-A2-0121-U

ASD-A2-0121-E

ASD-A2-0121-F

ASD-A2-0121-M

ECMA-C30401AS

ECMA-C30401BS

ECMA-C30401CS

ECMA-C30401DS

ECMA-C30401ES

ECMA-C30401FS

ECMA-C30401GS

ECMA-C30401HS

ECMA-C30401PS

ECMA-C30401QS

ECMA-C30401RS

ECMA-C30401SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

100W

ASD-A2-0121-L

ASD-A2-0121-U

ASD-A2-0121-E

ASD-A2-0121-F

ASD-A2-0121-M

ECMA-CA0401AS

ECMA-CA0401BS

ECMA-CA0401CS

ECMA-CA0401DS

ECMA-CA0401ES

ECMA-CA0401FS

ECMA-CA0401GS

ECMA-CA0401HS

ECMA-CA0401PS

ECMA-CA0401QS

ECMA-CA0401RS

ECMA-CA0401SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A2-0221-L

ASD-A2-0221-U

ASD-A2-0221-E

ASD-A2-0221-F

ASD-A2-0221-M

ECMA-C10602AS

ECMA-C10602BS

ECMA-C10602CS

ECMA-C10602DS

ECMA-C10602ES

ECMA-C10602FS

ECMA-C10602GS

ECMA-C10602HS

ECMA-C10602PS

ECMA-C10602QS

ECMA-C10602RS

ECMA-C10602SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A2-0221-L

ASD-A2-0221-U

ASD-A2-0221-E

ASD-A2-0221-F

ASD-A2-0221-M

ECMA-C20602AS

ECMA-C20602BS

ECMA-C20602CS

ECMA-C20602DS

ECMA-C20602ES

ECMA-C20602FS

ECMA-C20602GS

ECMA-C20602HS

ECMA-C20602PS

ECMA-C20602QS

ECMA-C20602RS

ECMA-C20602SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A2-0221-L

ASD-A2-0221-U

ASD-A2-0221-E

ASD-A2-0221-F

ASD-A2-0221-M

ECMA-C30602AS

ECMA-C30602BS

ECMA-C30602CS

ECMA-C30602DS

ECMA-C30602ES

ECMA-C30602FS

ECMA-C30602GS

ECMA-C30602HS

ECMA-C30602PS

ECMA-C30602QS

ECMA-C30602RS

ECMA-C30602SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

200W

ASD-A2-0221-L

ASD-A2-0221-U

ASD-A2-0221-E

ASD-A2-0221-F

ASD-A2-0221-M

ECMA-CA0602AS

ECMA-CA0602BS

ECMA-CA0602CS

ECMA-CA0602DS

ECMA-CA0602ES

ECMA-CA0602FS

ECMA-CA0602GS

ECMA-CA0602HS

ECMA-CA0602PS

ECMA-CA0602QS

ECMA-CA0602RS

ECMA-CA0602SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-C10604AS

ECMA-C10604BS

ECMA-C10604CS

ECMA-C10604DS

ECMA-C10604ES

ECMA-C10604FS

ECMA-C10604GS

ECMA-C10604HS

ECMA-C10604PS

ECMA-C10604QS

ECMA-C10604RS

ECMA-C10604SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-C20604AS

ECMA-C20604BS

ECMA-C20604CS

ECMA-C20604DS

ECMA-C20604ES

ECMA-C20604FS

ECMA-C20604GS

ECMA-C20604HS

ECMA-C20604PS

ECMA-C20604QS

ECMA-C20604RS

ECMA-C20604SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-C30604AS

ECMA-C30604BS

ECMA-C30604CS

ECMA-C30604DS

ECMA-C30604ES

ECMA-C30604FS

ECMA-C30604GS

ECMA-C30604HS

ECMA-C30604PS

ECMA-C30604QS

ECMA-C30604RS

ECMA-C30604SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-CA0604AS

ECMA-CA0604BS

ECMA-CA0604CS

ECMA-CA0604DS

ECMA-CA0604ES

ECMA-CA0604FS

ECMA-CA0604GS

ECMA-CA0604HS

ECMA-CA0604PS

ECMA-CA0604QS

ECMA-CA0604RS

ECMA-CA0604SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-C10804A7

ECMA-C10804B7

ECMA-C10804C7

ECMA-C10804D7

ECMA-C10804E7

ECMA-C10804F7

ECMA-C10804G7

ECMA-C10804H7

ECMA-C10804P7

ECMA-C10804Q7

ECMA-C10804R7

ECMA-C10804S7

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-C20804A7

ECMA-C20804B7

ECMA-C20804C7

ECMA-C20804D7

ECMA-C20804E7

ECMA-C20804F7

ECMA-C20804G7

ECMA-C20804H7

ECMA-C20804P7

ECMA-C20804Q7

ECMA-C20804R7

ECMA-C20804S7

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-C30804A7

ECMA-C30804B7

ECMA-C30804C7

ECMA-C30804D7

ECMA-C30804E7

ECMA-C30804F7

ECMA-C30804G7

ECMA-C30804H7

ECMA-C30804P7

ECMA-C30804Q7

ECMA-C30804R7

ECMA-C30804S7

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-CA0804A7

ECMA-CA0804B7

ECMA-CA0804C7

ECMA-CA0804D7

ECMA-CA0804E7

ECMA-CA0804F7

ECMA-CA0804G7

ECMA-CA0804H7

ECMA-CA0804P7

ECMA-CA0804Q7

ECMA-CA0804R7

ECMA-CA0804S7

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A2-0721-L

ASD-A2-0721-U

ASD-A2-0721-E

ASD-A2-0721-F

ASD-A2-0721-M

ECMA-C10807AS

ECMA-C10807BS

ECMA-C10807CS

ECMA-C10807DS

ECMA-C10807ES

ECMA-C10807FS

ECMA-C10807GS

ECMA-C10807HS

ECMA-C10807PS

ECMA-C10807QS

ECMA-C10807RS

ECMA-C10807SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A2-0721-L

ASD-A2-0721-U

ASD-A2-0721-E

ASD-A2-0721-F

ASD-A2-0721-M

ECMA-C20807AS

ECMA-C20807BS

ECMA-C20807CS

ECMA-C20807DS

ECMA-C20807ES

ECMA-C20807FS

ECMA-C20807GS

ECMA-C20807HS

ECMA-C20807PS

ECMA-C20807QS

ECMA-C20807RS

ECMA-C20807SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A2-0721-L

ASD-A2-0721-U

ASD-A2-0721-E

ASD-A2-0721-F

ASD-A2-0721-M

ECMA-C30807AS

ECMA-C30807BS

ECMA-C30807CS

ECMA-C30807DS

ECMA-C30807ES

ECMA-C30807FS

ECMA-C30807GS

ECMA-C30807HS

ECMA-C30807PS

ECMA-C30807QS

ECMA-C30807RS

ECMA-C30807SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A2-0721-L

ASD-A2-0721-U

ASD-A2-0721-E

ASD-A2-0721-F

ASD-A2-0721-M

ECMA-CA0807AS

ECMA-CA0807BS

ECMA-CA0807CS

ECMA-CA0807DS

ECMA-CA0807ES

ECMA-CA0807FS

ECMA-CA0807GS

ECMA-CA0807HS

ECMA-CA0807PS

ECMA-CA0807QS

ECMA-CA0807RS

ECMA-CA0807SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A2-0721-L

ASD-A2-0721-U

ASD-A2-0721-E

ASD-A2-0721-F

ASD-A2-0721-M

ECMA-C10907AS

ECMA-C10907BS

ECMA-C10907CS

ECMA-C10907DS

ECMA-C10907ES

ECMA-C10907FS

ECMA-C10907GS

ECMA-C10907HS

ECMA-C10907PS

ECMA-C10907QS

ECMA-C10907RS

ECMA-C10907SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A2-0721-L

ASD-A2-0721-U

ASD-A2-0721-E

ASD-A2-0721-F

ASD-A2-0721-M

ECMA-C20907AS

ECMA-C20907BS

ECMA-C20907CS

ECMA-C20907DS

ECMA-C20907ES

ECMA-C20907FS

ECMA-C20907GS

ECMA-C20907HS

ECMA-C20907PS

ECMA-C20907QS

ECMA-C20907RS

ECMA-C20907SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A2-0721-L

ASD-A2-0721-U

ASD-A2-0721-E

ASD-A2-0721-F

ASD-A2-0721-M

ECMA-C30907AS

ECMA-C30907BS

ECMA-C30907CS

ECMA-C30907DS

ECMA-C30907ES

ECMA-C30907FS

ECMA-C30907GS

ECMA-C30907HS

ECMA-C30907PS

ECMA-C30907QS

ECMA-C30907RS

ECMA-C30907SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

750W

ASD-A2-0721-L

ASD-A2-0721-U

ASD-A2-0721-E

ASD-A2-0721-F

ASD-A2-0721-M

ECMA-CA0907AS

ECMA-CA0907BS

ECMA-CA0907CS

ECMA-CA0907DS

ECMA-CA0907ES

ECMA-CA0907FS

ECMA-CA0907GS

ECMA-CA0907HS

ECMA-CA0907PS

ECMA-CA0907QS

ECMA-CA0907RS

ECMA-CA0907SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1000W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-C10910AS

ECMA-C10910BS

ECMA-C10910CS

ECMA-C10910DS

ECMA-C10910ES

ECMA-C10910FS

ECMA-C10910GS

ECMA-C10910HS

ECMA-C10910PS

ECMA-C10910QS

ECMA-C10910RS

ECMA-C10910SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1000W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-C20910AS

ECMA-C20910BS

ECMA-C20910CS

ECMA-C20910DS

ECMA-C20910ES

ECMA-C20910FS

ECMA-C20910GS

ECMA-C20910HS

ECMA-C20910PS

ECMA-C20910QS

ECMA-C20910RS

ECMA-C20910SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1000W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-C30910AS

ECMA-C30910BS

ECMA-C30910CS

ECMA-C30910DS

ECMA-C30910ES

ECMA-C30910FS

ECMA-C30910GS

ECMA-C30910HS

ECMA-C30910PS

ECMA-C30910QS

ECMA-C30910RS

ECMA-C30910SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1000W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-CA0910AS

ECMA-CA0910BS

ECMA-CA0910CS

ECMA-CA0910DS

ECMA-CA0910ES

ECMA-CA0910FS

ECMA-CA0910GS

ECMA-CA0910HS

ECMA-CA0910PS

ECMA-CA0910QS

ECMA-CA0910RS

ECMA-CA0910SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1000W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-C11010AS

ECMA-C11010BS

ECMA-C11010CS

ECMA-C11010DS

ECMA-C11010ES

ECMA-C11010FS

ECMA-C11010GS

ECMA-C11010HS

ECMA-C11010PS

ECMA-C11010QS

ECMA-C11010RS

ECMA-C11010SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1000W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-C21010AS

ECMA-C21010BS

ECMA-C21010CS

ECMA-C21010DS

ECMA-C21010ES

ECMA-C21010FS

ECMA-C21010GS

ECMA-C21010HS

ECMA-C21010PS

ECMA-C21010QS

ECMA-C21010RS

ECMA-C21010SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1000W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-C31010AS

ECMA-C31010BS

ECMA-C31010CS

ECMA-C31010DS

ECMA-C31010ES

ECMA-C31010FS

ECMA-C31010GS

ECMA-C31010HS

ECMA-C31010PS

ECMA-C31010QS

ECMA-C31010RS

ECMA-C31010SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1000W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-CA1010AS

ECMA-CA1010BS

ECMA-CA1010CS

ECMA-CA1010DS

ECMA-CA1010ES

ECMA-CA1010FS

ECMA-CA1010GS

ECMA-CA1010HS

ECMA-CA1010PS

ECMA-CA1010QS

ECMA-CA1010RS

ECMA-CA1010SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2000W

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-C11020AS

ECMA-C11020BS

ECMA-C11020CS

ECMA-C11020DS

ECMA-C11020ES

ECMA-C11020FS

ECMA-C11020GS

ECMA-C11020HS

ECMA-C11020PS

ECMA-C11020QS

ECMA-C11020RS

ECMA-C11020SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2000W

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-C21020AS

ECMA-C21020BS

ECMA-C21020CS

ECMA-C21020DS

ECMA-C21020ES

ECMA-C21020FS

ECMA-C21020GS

ECMA-C21020HS

ECMA-C21020PS

ECMA-C21020QS

ECMA-C21020RS

ECMA-C21020SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2000W

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-C31020AS

ECMA-C31020BS

ECMA-C31020CS

ECMA-C31020DS

ECMA-C31020ES

ECMA-C31020FS

ECMA-C31020GS

ECMA-C31020HS

ECMA-C31020PS

ECMA-C31020QS

ECMA-C31020RS

ECMA-C31020SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2000W

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-CA1020AS

ECMA-CA1020BS

ECMA-CA1020CS

ECMA-CA1020DS

ECMA-CA1020ES

ECMA-CA1020FS

ECMA-CA1020GS

ECMA-CA1020HS

ECMA-CA1020PS

ECMA-CA1020QS

ECMA-CA1020RS

ECMA-CA1020SS

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3000W

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-C11330A4

ECMA-C11330B4

ECMA-C11330C4

ECMA-C11330D4

ECMA-C11330E4

ECMA-C11330F4

ECMA-C11330G4

ECMA-C11330H4

ECMA-C11330P4

ECMA-C11330Q4

ECMA-C11330R4

ECMA-C11330S4

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3000W

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-C21330A4

ECMA-C21330B4

ECMA-C21330C4

ECMA-C21330D4

ECMA-C21330E4

ECMA-C21330F4

ECMA-C21330G4

ECMA-C21330H4

ECMA-C21330P4

ECMA-C21330Q4

ECMA-C21330R4

ECMA-C21330S4

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3000W

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-C31330A4

ECMA-C31330B4

ECMA-C31330C4

ECMA-C31330D4

ECMA-C31330E4

ECMA-C31330F4

ECMA-C31330G4

ECMA-C31330H4

ECMA-C31330P4

ECMA-C31330Q4

ECMA-C31330R4

ECMA-C31330S4

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3000W

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-CA1330A4

ECMA-CA1330B4

ECMA-CA1330C4

ECMA-CA1330D4

ECMA-CA1330E4

ECMA-CA1330F4

ECMA-CA1330G4

ECMA-CA1330H4

ECMA-CA1330P4

ECMA-CA1330Q4

ECMA-CA1330R4

ECMA-CA1330S4

Low Inertia

ECMA-C 3000 r/min

Delta ASD-A2 Servo Drive

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Delta ACMA Servo Motor

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Supply voltage

Nguồn điện

Power

Công suất

Model Number

Model bộ điều khiển servo

Model Number

Model động cơ servo

Inertia / RPM

Quán tính

1-phase or 3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

500W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-E11305AS

ECMA-E11305BS

ECMA-E11305CS

ECMA-E11305DS

ECMA-E11305ES

ECMA-E11305FS

ECMA-E11305GS

ECMA-E11305HS

ECMA-E11305PS

ECMA-E11305QS

ECMA-E11305RS

ECMA-E11305SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

500W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-E21305AS

ECMA-E21305BS

ECMA-E21305CS

ECMA-E21305DS

ECMA-E21305ES

ECMA-E21305FS

ECMA-E21305GS

ECMA-E21305HS

ECMA-E21305PS

ECMA-E21305QS

ECMA-E21305RS

ECMA-E21305SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

500W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-E31305AS

ECMA-E31305BS

ECMA-E31305CS

ECMA-E31305DS

ECMA-E31305ES

ECMA-E31305FS

ECMA-E31305GS

ECMA-E31305HS

ECMA-E31305PS

ECMA-E31305QS

ECMA-E31305RS

ECMA-E31305SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

500W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-EA1305AS

ECMA-EA1305BS

ECMA-EA1305CS

ECMA-EA1305DS

ECMA-EA1305ES

ECMA-EA1305FS

ECMA-EA1305GS

ECMA-EA1305HS

ECMA-EA1305PS

ECMA-EA1305QS

ECMA-EA1305RS

ECMA-EA1305SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-E11310AS

ECMA-E11310BS

ECMA-E11310CS

ECMA-E11310DS

ECMA-E11310ES

ECMA-E11310FS

ECMA-E11310GS

ECMA-E11310HS

ECMA-E11310PS

ECMA-E11310QS

ECMA-E11310RS

ECMA-E11310SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-E21310AS

ECMA-E21310BS

ECMA-E21310CS

ECMA-E21310DS

ECMA-E21310ES

ECMA-E21310FS

ECMA-E21310GS

ECMA-E21310HS

ECMA-E21310PS

ECMA-E21310QS

ECMA-E21310RS

ECMA-E21310SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-E31310AS

ECMA-E31310BS

ECMA-E31310CS

ECMA-E31310DS

ECMA-E31310ES

ECMA-E31310FS

ECMA-E31310GS

ECMA-E31310HS

ECMA-E31310PS

ECMA-E31310QS

ECMA-E31310RS

ECMA-E31310SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1kW

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-EA1310AS

ECMA-EA1310BS

ECMA-EA1310CS

ECMA-EA1310DS

ECMA-EA1310ES

ECMA-EA1310FS

ECMA-EA1310GS

ECMA-EA1310HS

ECMA-EA1310PS

ECMA-EA1310QS

ECMA-EA1310RS

ECMA-EA1310SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.5kW

ASD-A2-1521-L

ASD-A2-1521-U

ASD-A2-1521-E

ASD-A2-1521-F

ASD-A2-1521-M

ECMA-E11315AS

ECMA-E11315BS

ECMA-E11315CS

ECMA-E11315DS

ECMA-E11315ES

ECMA-E11315FS

ECMA-E11315GS

ECMA-E11315HS

ECMA-E11315PS

ECMA-E11315QS

ECMA-E11315RS

ECMA-E11315SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.5kW

ASD-A2-1521-L

ASD-A2-1521-U

ASD-A2-1521-E

ASD-A2-1521-F

ASD-A2-1521-M

ECMA-E21315AS

ECMA-E21315BS

ECMA-E21315CS

ECMA-E21315DS

ECMA-E21315ES

ECMA-E21315FS

ECMA-E21315GS

ECMA-E21315HS

ECMA-E21315PS

ECMA-E21315QS

ECMA-E21315RS

ECMA-E21315SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.5kW

ASD-A2-1521-L

ASD-A2-1521-U

ASD-A2-1521-E

ASD-A2-1521-F

ASD-A2-1521-M

ECMA-E31315AS

ECMA-E31315BS

ECMA-E31315CS

ECMA-E31315DS

ECMA-E31315ES

ECMA-E31315FS

ECMA-E31315GS

ECMA-E31315HS

ECMA-E31315PS

ECMA-E31315QS

ECMA-E31315RS

ECMA-E31315SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.5kW

ASD-A2-1521-L

ASD-A2-1521-U

ASD-A2-1521-E

ASD-A2-1521-F

ASD-A2-1521-M

ECMA-EA1315AS

ECMA-EA1315BS

ECMA-EA1315CS

ECMA-EA1315DS

ECMA-EA1315ES

ECMA-EA1315FS

ECMA-EA1315GS

ECMA-EA1315HS

ECMA-EA1315PS

ECMA-EA1315QS

ECMA-EA1315RS

ECMA-EA1315SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-E11320AS

ECMA-E11320BS

ECMA-E11320CS

ECMA-E11320DS

ECMA-E11320ES

ECMA-E11320FS

ECMA-E11320GS

ECMA-E11320HS

ECMA-E11320PS

ECMA-E11320QS

ECMA-E11320RS

ECMA-E11320SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-E21320AS

ECMA-E21320BS

ECMA-E21320CS

ECMA-E21320DS

ECMA-E21320ES

ECMA-E21320FS

ECMA-E21320GS

ECMA-E21320HS

ECMA-E21320PS

ECMA-E21320QS

ECMA-E21320RS

ECMA-E21320SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-E31320AS

ECMA-E31320BS

ECMA-E31320CS

ECMA-E31320DS

ECMA-E31320ES

ECMA-E31320FS

ECMA-E31320GS

ECMA-E31320HS

ECMA-E31320PS

ECMA-E31320QS

ECMA-E31320RS

ECMA-E31320SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-EA1320AS

ECMA-EA1320BS

ECMA-EA1320CS

ECMA-EA1320DS

ECMA-EA1320ES

ECMA-EA1320FS

ECMA-EA1320GS

ECMA-EA1320HS

ECMA-EA1320PS

ECMA-EA1320QS

ECMA-EA1320RS

ECMA-EA1320SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-E11820AS

ECMA-E11820BS

ECMA-E11820CS

ECMA-E11820DS

ECMA-E11820ES

ECMA-E11820FS

ECMA-E11820GS

ECMA-E11820HS

ECMA-E11820PS

ECMA-E11820QS

ECMA-E11820RS

ECMA-E11820SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-E21820AS

ECMA-E21820BS

ECMA-E21820CS

ECMA-E21820DS

ECMA-E21820ES

ECMA-E21820FS

ECMA-E21820GS

ECMA-E21820HS

ECMA-E21820PS

ECMA-E21820QS

ECMA-E21820RS

ECMA-E21820SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-E31820AS

ECMA-E31820BS

ECMA-E31820CS

ECMA-E31820DS

ECMA-E31820ES

ECMA-E31820FS

ECMA-E31820GS

ECMA-E31820HS

ECMA-E31820PS

ECMA-E31820QS

ECMA-E31820RS

ECMA-E31820SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

2kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-EA1820AS

ECMA-EA1820BS

ECMA-EA1820CS

ECMA-EA1820DS

ECMA-EA1820ES

ECMA-EA1820FS

ECMA-EA1820GS

ECMA-EA1820HS

ECMA-EA1820PS

ECMA-EA1820QS

ECMA-EA1820RS

ECMA-EA1820SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-E11830AS

ECMA-E11830BS

ECMA-E11830CS

ECMA-E11830DS

ECMA-E11830ES

ECMA-E11830FS

ECMA-E11830GS

ECMA-E11830HS

ECMA-E11830PS

ECMA-E11830QS

ECMA-E11830RS

ECMA-E11830SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-E21830AS

ECMA-E21830BS

ECMA-E21830CS

ECMA-E21830DS

ECMA-E21830ES

ECMA-E21830FS

ECMA-E21830GS

ECMA-E21830HS

ECMA-E21830PS

ECMA-E21830QS

ECMA-E21830RS

ECMA-E21830SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-E31830AS

ECMA-E31830BS

ECMA-E31830CS

ECMA-E31830DS

ECMA-E31830ES

ECMA-E31830FS

ECMA-E31830GS

ECMA-E31830HS

ECMA-E31830PS

ECMA-E31830QS

ECMA-E31830RS

ECMA-E31830SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-EA1830AS

ECMA-EA1830BS

ECMA-EA1830CS

ECMA-EA1830DS

ECMA-EA1830ES

ECMA-EA1830FS

ECMA-EA1830GS

ECMA-EA1830HS

ECMA-EA1830PS

ECMA-EA1830QS

ECMA-EA1830RS

ECMA-EA1830SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3.5kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-E11835AS

ECMA-E11835BS

ECMA-E11835CS

ECMA-E11835DS

ECMA-E11835ES

ECMA-E11835FS

ECMA-E11835GS

ECMA-E11835HS

ECMA-E11835PS

ECMA-E11835QS

ECMA-E11835RS

ECMA-E11835SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3.5kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-E21835AS

ECMA-E21835BS

ECMA-E21835CS

ECMA-E21835DS

ECMA-E21835ES

ECMA-E21835FS

ECMA-E21835GS

ECMA-E21835HS

ECMA-E21835PS

ECMA-E21835QS

ECMA-E21835RS

ECMA-E21835SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3.5kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-E31835AS

ECMA-E31835BS

ECMA-E31835CS

ECMA-E31835DS

ECMA-E31835ES

ECMA-E31835FS

ECMA-E31835GS

ECMA-E31835HS

ECMA-E31835PS

ECMA-E31835QS

ECMA-E31835RS

ECMA-E31835SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3.5kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-EA1835AS

ECMA-EA1835BS

ECMA-EA1835CS

ECMA-EA1835DS

ECMA-EA1835ES

ECMA-EA1835FS

ECMA-EA1835GS

ECMA-EA1835HS

ECMA-EA1835PS

ECMA-EA1835QS

ECMA-EA1835RS

ECMA-EA1835SS

Medium Inertia

ECMA-E 2000 r/min

Delta ASD-A2 Servo Drive

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Delta ACMA Servo Motor

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Supply voltage

Nguồn điện

Power

Công suất

Model Number

Model bộ điều khiển servo

Model Number

Model động cơ servo

Inertia / RPM

Quán tính

1-phase or 3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

500W

ASD-A2-0721-L

ASD-A2-0721-U

ASD-A2-0721-E

ASD-A2-0721-F

ASD-A2-0721-M

ECMA-F11305AS

ECMA-F11305BS

ECMA-F11305CS

ECMA-F11305DS

ECMA-F11305ES

ECMA-F11305FS

ECMA-F11305GS

ECMA-F11305HS

ECMA-F11305PS

ECMA-F11305QS

ECMA-F11305RS

ECMA-F11305SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

500W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-F21305AS

ECMA-F21305BS

ECMA-F21305CS

ECMA-F21305DS

ECMA-F21305ES

ECMA-F21305FS

ECMA-F21305GS

ECMA-F21305HS

ECMA-F21305PS

ECMA-F21305QS

ECMA-F21305RS

ECMA-F21305SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

500W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-F31305AS

ECMA-F31305BS

ECMA-F31305CS

ECMA-F31305DS

ECMA-F31305ES

ECMA-F31305FS

ECMA-F31305GS

ECMA-F31305HS

ECMA-F31305PS

ECMA-F31305QS

ECMA-F31305RS

ECMA-F31305SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

500W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-FA1305AS

ECMA-FA1305BS

ECMA-FA1305CS

ECMA-FA1305DS

ECMA-FA1305ES

ECMA-FA1305FS

ECMA-FA1305GS

ECMA-FA1305HS

ECMA-FA1305PS

ECMA-FA1305QS

ECMA-FA1305RS

ECMA-FA1305SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

1-phase or 3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

850W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-F11308AS

ECMA-F11308BS

ECMA-F11308CS

ECMA-F11308DS

ECMA-F11308ES

ECMA-F11308FS

ECMA-F11308GS

ECMA-F11308HS

ECMA-F11308PS

ECMA-F11308QS

ECMA-F11308RS

ECMA-F11308SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

850W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-F21308AS

ECMA-F21308BS

ECMA-F21308CS

ECMA-F21308DS

ECMA-F21308ES

ECMA-F21308FS

ECMA-F21308GS

ECMA-F21308HS

ECMA-F21308PS

ECMA-F21308QS

ECMA-F21308RS

ECMA-F21308SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

850W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-F31308AS

ECMA-F31308BS

ECMA-F31308CS

ECMA-F31308DS

ECMA-F31308ES

ECMA-F31308FS

ECMA-F31308GS

ECMA-F31308HS

ECMA-F31308PS

ECMA-F31308QS

ECMA-F31308RS

ECMA-F31308SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

1-phase or

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

850W

ASD-A2-1021-L

ASD-A2-1021-U

ASD-A2-1021-E

ASD-A2-1021-F

ASD-A2-1021-M

ECMA-FA1308AS

ECMA-FA1308BS

ECMA-FA1308CS

ECMA-FA1308DS

ECMA-FA1308ES

ECMA-FA1308FS

ECMA-FA1308GS

ECMA-FA1308HS

ECMA-FA1308PS

ECMA-FA1308QS

ECMA-FA1308RS

ECMA-FA1308SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.3kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-F11313AS

ECMA-F11313BS

ECMA-F11313CS

ECMA-F11313DS

ECMA-F11313ES

ECMA-F11313FS

ECMA-F11313GS

ECMA-F11313HS

ECMA-F11313PS

ECMA-F11313QS

ECMA-F11313RS

ECMA-F11313SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.3kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-F21313AS

ECMA-F21313BS

ECMA-F21313CS

ECMA-F21313DS

ECMA-F21313ES

ECMA-F21313FS

ECMA-F21313GS

ECMA-F21313HS

ECMA-F21313PS

ECMA-F21313QS

ECMA-F21313RS

ECMA-F21313SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.3kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-F31313AS

ECMA-F31313BS

ECMA-F31313CS

ECMA-F31313DS

ECMA-F31313ES

ECMA-F31313FS

ECMA-F31313GS

ECMA-F31313HS

ECMA-F31313PS

ECMA-F31313QS

ECMA-F31313RS

ECMA-F31313SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.3kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-FA1313AS

ECMA-FA1313BS

ECMA-FA1313CS

ECMA-FA1313DS

ECMA-FA1313ES

ECMA-FA1313FS

ECMA-FA1313GS

ECMA-FA1313HS

ECMA-FA1313PS

ECMA-FA1313QS

ECMA-FA1313RS

ECMA-FA1313SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.8kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-F11318AS

ECMA-F11318BS

ECMA-F11318CS

ECMA-F11318DS

ECMA-F11318ES

ECMA-F11318FS

ECMA-F11318GS

ECMA-F11318HS

ECMA-F11318PS

ECMA-F11318QS

ECMA-F11318RS

ECMA-F11318SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.8kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-F21318AS

ECMA-F21318BS

ECMA-F21318CS

ECMA-F21318DS

ECMA-F21318ES

ECMA-F21318FS

ECMA-F21318GS

ECMA-F21318HS

ECMA-F21318PS

ECMA-F21318QS

ECMA-F21318RS

ECMA-F21318SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.8kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-F31318AS

ECMA-F31318BS

ECMA-F31318CS

ECMA-F31318DS

ECMA-F31318ES

ECMA-F31318FS

ECMA-F31318GS

ECMA-F31318HS

ECMA-F31318PS

ECMA-F31318QS

ECMA-F31318RS

ECMA-F31318SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

1.8kW

ASD-A2-2023-L

ASD-A2-2023-U

ASD-A2-2023-E

ASD-A2-2023-F

ASD-A2-2023-M

ECMA-FA1318AS

ECMA-FA1318BS

ECMA-FA1318CS

ECMA-FA1318DS

ECMA-FA1318ES

ECMA-FA1318FS

ECMA-FA1318GS

ECMA-FA1318HS

ECMA-FA1318PS

ECMA-FA1318QS

ECMA-FA1318RS

ECMA-FA1318SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-F11830AS

ECMA-F11830BS

ECMA-F11830CS

ECMA-F11830DS

ECMA-F11830ES

ECMA-F11830FS

ECMA-F11830GS

ECMA-F11830HS

ECMA-F11830PS

ECMA-F11830QS

ECMA-F11830RS

ECMA-F11830SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-F21830AS

ECMA-F21830BS

ECMA-F21830CS

ECMA-F21830DS

ECMA-F21830ES

ECMA-F21830FS

ECMA-F21830GS

ECMA-F21830HS

ECMA-F21830PS

ECMA-F21830QS

ECMA-F21830RS

ECMA-F21830SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-F31830AS

ECMA-F31830BS

ECMA-F31830CS

ECMA-F31830DS

ECMA-F31830ES

ECMA-F31830FS

ECMA-F31830GS

ECMA-F31830HS

ECMA-F31830PS

ECMA-F31830QS

ECMA-F31830RS

ECMA-F31830SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

3kW

ASD-A2-3023-L

ASD-A2-3023-U

ASD-A2-3023-E

ASD-A2-3023-F

ASD-A2-3023-M

ECMA-FA1830AS

ECMA-FA1830BS

ECMA-FA1830CS

ECMA-FA1830DS

ECMA-FA1830ES

ECMA-FA1830FS

ECMA-FA1830GS

ECMA-FA1830HS

ECMA-FA1830PS

ECMA-FA1830QS

ECMA-FA1830RS

ECMA-FA1830SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

4.5kW

ASD-A2-4523-L

ASD-A2-4523-U

ASD-A2-4523-E

ASD-A2-4523-F

ASD-A2-4523-M

ECMA-F11845AS

ECMA-F11845BS

ECMA-F11845CS

ECMA-F11845DS

ECMA-F11845ES

ECMA-F11845FS

ECMA-F11845GS

ECMA-F11845HS

ECMA-F11845PS

ECMA-F11845QS

ECMA-F11845RS

ECMA-F11845SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

4.5kW

ASD-A2-4523-L

ASD-A2-4523-U

ASD-A2-4523-E

ASD-A2-4523-F

ASD-A2-4523-M

ECMA-F21845AS

ECMA-F21845BS

ECMA-F21845CS

ECMA-F21845DS

ECMA-F21845ES

ECMA-F21845FS

ECMA-F21845GS

ECMA-F21845HS

ECMA-F21845PS

ECMA-F21845QS

ECMA-F21845RS

ECMA-F21845SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

4.5kW

ASD-A2-4523-L

ASD-A2-4523-U

ASD-A2-4523-E

ASD-A2-4523-F

ASD-A2-4523-M

ECMA-F31845AS

ECMA-F31845BS

ECMA-F31845CS

ECMA-F31845DS

ECMA-F31845ES

ECMA-F31845FS

ECMA-F31845GS

ECMA-F31845HS

ECMA-F31845PS

ECMA-F31845QS

ECMA-F31845RS

ECMA-F31845SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

4.5kW

ASD-A2-4523-L

ASD-A2-4523-U

ASD-A2-4523-E

ASD-A2-4523-F

ASD-A2-4523-M

ECMA-FA1845AS

ECMA-FA1845BS

ECMA-FA1845CS

ECMA-FA1845DS

ECMA-FA1845ES

ECMA-FA1845FS

ECMA-FA1845GS

ECMA-FA1845HS

ECMA-FA1845PS

ECMA-FA1845QS

ECMA-FA1845RS

ECMA-FA1845SS

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

5.5kW

ASD-A2-5523-L

ASD-A2-5523-U

ASD-A2-5523-E

ASD-A2-5523-F

ASD-A2-5523-M

ECMA-F11855A3

ECMA-F11855B3

ECMA-F11855C3

ECMA-F11855D3

ECMA-F11855E3

ECMA-F11855F3

ECMA-F11855G3

ECMA-F11855H3

ECMA-F11855P3

ECMA-F11855Q3

ECMA-F11855R3

ECMA-F11855S3

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

5.5kW

ASD-A2-5523-L

ASD-A2-5523-U

ASD-A2-5523-E

ASD-A2-5523-F

ASD-A2-5523-M

ECMA-F21855A3

ECMA-F21855B3

ECMA-F21855C3

ECMA-F21855D3

ECMA-F21855E3

ECMA-F21855F3

ECMA-F21855G3

ECMA-F21855H3

ECMA-F21855P3

ECMA-F21855Q3

ECMA-F21855R3

ECMA-F21855S3

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

5.5kW

ASD-A2-5523-L

ASD-A2-5523-U

ASD-A2-5523-E

ASD-A2-5523-F

ASD-A2-5523-M

ECMA-F31855A3

ECMA-F31855B3

ECMA-F31855C3

ECMA-F31855D3

ECMA-F31855E3

ECMA-F31855F3

ECMA-F31855G3

ECMA-F31855H3

ECMA-F31855P3

ECMA-F31855Q3

ECMA-F31855R3

ECMA-F31855S3

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

5.5kW

ASD-A2-5523-L

ASD-A2-5523-U

ASD-A2-5523-E

ASD-A2-5523-F

ASD-A2-5523-M

ECMA-FA1855A3

ECMA-FA1855B3

ECMA-FA1855C3

ECMA-FA1855D3

ECMA-FA1855E3

ECMA-FA1855F3

ECMA-FA1855G3

ECMA-FA1855H3

ECMA-FA1855P3

ECMA-FA1855Q3

ECMA-FA1855R3

ECMA-FA1855S3

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

7.5kW

ASD-A2-7523-L

ASD-A2-7523-U

ASD-A2-7523-E

ASD-A2-7523-F

ASD-A2-7523-M

ECMA-F11875A3

ECMA-F11875B3

ECMA-F11875C3

ECMA-F11875D3

ECMA-F11875E3

ECMA-F11875F3

ECMA-F11875G3

ECMA-F11875H3

ECMA-F11875P3

ECMA-F11875Q3

ECMA-F11875R3

ECMA-F11875S3

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

7.5kW

ASD-A2-7523-L

ASD-A2-7523-U

ASD-A2-7523-E

ASD-A2-7523-F

ASD-A2-7523-M

ECMA-F21875A3

ECMA-F21875B3

ECMA-F21875C3

ECMA-F21875D3

ECMA-F21875E3

ECMA-F21875F3

ECMA-F21875G3

ECMA-F21875H3

ECMA-F21875P3

ECMA-F21875Q3

ECMA-F21875R3

ECMA-F21875S3

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

7.5kW

ASD-A2-7523-L

ASD-A2-7523-U

ASD-A2-7523-E

ASD-A2-7523-F

ASD-A2-7523-M

ECMA-F31875A3

ECMA-F31875B3

ECMA-F31875C3

ECMA-F31875D3

ECMA-F31875E3

ECMA-F31875F3

ECMA-F31875G3

ECMA-F31875H3

ECMA-F31875P3

ECMA-F31875Q3

ECMA-F31875R3

ECMA-F31875S3

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

7.5kW

ASD-A2-7523-L

ASD-A2-7523-U

ASD-A2-7523-E

ASD-A2-7523-F

ASD-A2-7523-M

ECMA-FA1875A3

ECMA-FA1875B3

ECMA-FA1875C3

ECMA-FA1875D3

ECMA-FA1875E3

ECMA-FA1875F3

ECMA-FA1875G3

ECMA-FA1875H3

ECMA-FA1875P3

ECMA-FA1875Q3

ECMA-FA1875R3

ECMA-FA1875S3

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

11kW

ASD-A2-1B23-L

ASD-A2-1B23-U

ASD-A2-1B23-E

ASD-A2-1B23-F

ASD-A2-1B23-M

ECMA-F1221BA3

ECMA-F1221BB3

ECMA-F1221BC3

ECMA-F1221BD3

ECMA-F1221BE3

ECMA-F1221BF3

ECMA-F1221BG3

ECMA-F1221BH3

ECMA-F1221BP3

ECMA-F1221BQ3

ECMA-F1221BR3

ECMA-F1221BS3

Medium-high Inertia

ECMA-F 1500 r/min

3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

15kW

ASD-A2-1F23-L

ASD-A2-1F23-U

ASD-A2-1F23-E

ASD-A2-1F23-F

ASD-A2-1F23-M

ECMA-F1221FAS

ECMA-F1221FBS

ECMA-F1221FCS

ECMA-F1221FDS

ECMA-F1221FES

ECMA-F1221FFS

ECMA-F1221FGS

ECMA-F1221FHS

ECMA-F1221FPS

ECMA-F1221FQS

ECMA-F1221FRS

ECMA-F1221FSS


Delta ASD-A2 Servo Drive

(Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver)

Delta ACMA Servo Motor

(Động cơ servo ; AC servo motor)

Supply voltage

Nguồn điện

Power

Công suất

Model Number

Model bộ điều khiển servo

Model Number

Model động cơ servo

Inertia / RPM

Quán tính

1-phase or 3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)

400W

ASD-A2-0421-L

ASD-A2-0421-U

ASD-A2-0421-E

ASD-A2-0421-F

ASD-A2-0421-M

ECMA-C10604AH

ECMA-C10604BH

ECMA-C10604CH

ECMA-C10604DH

ECMA-C10604EH

ECMA-C10604FH

ECMA-C10604GH

ECMA-C10604HH

ECMA-C10604PH

ECMA-C10604QH

ECMA-C10604RH

ECMA-C10604SH

High Inertia

ECMA-C 3000 r/min

1-phase or 3-phases AC 220V

50/60Hz (+/-5%)