Điện trở xả, bộ hãm, cuộn kháng

Điện trở xả, bộ hãm, cuộn kháng

  • Điện trở xả

   Điện trở xả

   09-05-2018 18:12
   1. Điện trở xả: - Điện trở xả (điện trở hãm, điện trở thắng, braking resistor) là loại điện trở được dùng để xả năng lượng...
 
1
Bạn cần hỗ trợ?